Viva

Så bygger du din sajt perfekt SEO-anpassad

Sökmotoroptimering Teknisk SEO
Publicerad , senaste uppdatering

På tio minuter kan du läsa de senaste nyheterna från en skvallertidning. Eller så kan du läsa igenom denna artikeln där jag tar upp de viktigaste elementen för en perfekt SEO-anpassad webbplats. Valet är helt enkelt ditt. Oavsett om du är tekniker, marknadschef eller VD berör den här artikel det absolut mest fundamentala inom internetmarknadsföring. Detta är något du inte vill eller bör missa!

Unika titlar utan upprepade sökord

Titel-tagg

Titel-taggen är det element på webbplatsen där sökord har som mest kraft. Innehållet i titel-taggen bör förklara varje sidas innehåll inom 67 tecken. Den bör även vara unik på varje sida på webbplatsen och sprid inte ut ett sökord i flera titel-taggar, då konkurrerar de interna sidorna om vilken som ska ranka på sökordet (ibland är det dock oundvikligt).

Ord som placeras först i titel-taggen har mest kraft och de som placeras sist har minst kraft, varför man bör placera företagsnamn m.m. sist i titeln.

Unika meta description-taggar

meta-description i SERP:en

Den beskrivningstext som visas för en sida i ett sökresultat hämtas från innehållet i en meta-tagg som heter ’description’. Om ingen text är angiven i denna tagg på en sida hämtar Google och andra sökmotorer själva innehåll från sidan och presenterar som beskrivningstext, vilket oftast inte blir så snyggt.

Description-texten påverkar inte placeringar i sökresultat, men en välskriven description-text kan locka in en användare på just din webbplats istället för någon annan. En perfekt SEO-anpassad webbplats har unika description-texter på alla sidor och framhäver varje sidas viktigaste sökord i dess description-text. Som man kan se på bilden ovan blir sökordet ’imdb’ fetstilad när det förekommer i description-texten.

Sökmotorvänliga URL:er

Sökmotorvänliga URL:er

Sökmotorvänliga URL:er  är webbadresser som skrivs om i klartext så att både människor och sökmotorer kan förstå dem. En webbsidas URL är en viktig del av strukturen på en webbplats, det är den som unikt identifierar vilka sidor som är vilka.

Sökord som förekommer i en URL har en positiv inverkan för dess synlighet, precis som i titel-taggen.

Meta-keywords

Sökord som förekommer i meta-taggen keywords har idag inte längre någon effekt. Spara hellre några bytes i källkoden och slopa denna tagg helt och hållet.

Canonical

Link-canonical

Link-canonical är en tagg som införts för att tala om för sökmotorer vilken URL som gäller för en webbsida och undvika duplicerat innehåll. Canonical-taggen kan användas både internt på en webbplats och mellan två domäner. En perfekt SEO-anpassad webbplats använder canonical-taggen på alla webbsidor.

Robots.txt

Robots.txt är en textfil som skall vara åtkomstbar i webbroten, exempelvis www.imdb.com/robots.txt. I denna fil kan man ange adresser som sökmotorer får och inte får indexera samt hänvisa till sidkartor.

Även om webbplatsen inte har några adresser som inte får indexeras av sökmotorer eller den saknar en sidkarta är det snyggt och prydligt att ange detta för sökmotorer i robots.txt.

XML-sitemap

En XML-sitemap är en XML-fil som innehåller URL:er till alla tillgängliga sidor på en webbplats. Detta kan hjälpa sökmotorer att hitta och indexera sidor och även om webbplatsen bara har ett fåtal undersidor är det snyggt och prydligt att hela tiden erbjuda sökmotorerna en uppdaterat lista över tillgängliga URL:er.

HTML-sitemap

HTML-sitemap

En annan typ av sidkarta är HTML-sitemap som både hjälper besökare att hitta på webbplatsen och sprider PageRank från startsidan till undersidor. En perfekt SEO-anpassad webbplats har en HTML-sitemap som innehåller max 100 länkar och endast de första 2-3 nivåerna i menyhierarkin (inte så långt ner som till produkter m.m).

Rubriker formaterade med rubriks-taggar

Rubriks-taggar

Rubriks-taggar är ett effektfullt element för att framhäva sökord på en sida. En perfekt SEO-anpassad webbplats använder huvudrubriker och underrubriker för att framhäva viktig information och sökord.

Tillgänglighet

All information som är av betydelse för besökare och sökmotorer bör vara tillgängligt utan krav på Flash, Javascript, Silverlight och andra tekniker som ’körs’ i webbläsaren. Sökmotorer har problem att tolka dessa tekniker. En perfekt SEO-anpassad webbplats använder inte dessa tekniker för navigation eller för att presentera sökbart innehåll.

Brödsmulor

Brödsmulor hjälper till för att förbättra den interna länkstrukturen och ökar chansen att få sitelinks i sökresultaten. En perfekt SEO-anpassad webbplats använder brödsmulor för alla webbsidor.

Google Webmaster Tools

En perfekt SEO-anpassad webbplats är verifierad i Google Webmaster Tools. Jag tycker det är en ’best-practice’ att använda Google Webmaster Tools för att göra inställningar och se hur Google ser på webbplatsen.

Intressant och värdefullt innehåll

Sedan Google gjorde sin algoritmiska uppdatering ’Panda’ är det allt viktigare att erbjuda besökare ett intressant och värdefullt innehåll. En perfekt SEO-anpassad webbplats är snygg, prydlig och väl genomarbetad för att erbjuda ett intressant och värdefullt innehåll.

Optimerade bilder

Alt-attribut

Sökmotorer har svårt att förstå text och innehåll på bilder. En perfekt SEO-anpassad webbplats skriver inte sökbar text på bilder och använder alt-attribut för att förklara vad de illustrerar. För att ytterligare hjälpa sökmotorer att förstå bilders innehåll skrivs relevant text omkring dem.

Interna länkar

En perfekt SEO-anpassad webbplats hjälper besökare och sökmotorer genom att internt rösta på sökord med interna länkar.

Geografisk inriktning på landsneutral toppdomän

Geografisk inriktining

Domäner som inte är bundna till något specifikt land (.com, .eu, .net m.m) går att peka till ett specifikt land i Google Webmaster Tools. En perfekt SEO-anpassad webbplats som använder en landsneutral toppdomän har ställt in geografisk inriktning i Webmaster Tools, både för toppdomänen och eventuella underkataloger och subdomäner.

Duplicerade URL:er

Många webbplatser drabbas av duplicerat innehåll genom att göra en sida tillgänglig via mer än en URL, exempelvis:

  • http://www.imdb.com
  • http://imdb.com
  • http://www.imdb.com/index.html
  • http://imdb.com/index.html

En perfekt SEO-anpassad webbplats använder 301-ompekningar för utan/med www, pekar länkar till rätt URL och använder canonical-taggar för att inte riskera att drabbas av duplicerat innehåll.

404-sidor

404

Att mötas av en felsida (404-sida) likt bilden ovan är inte speciellt trevligt och sökmotorer hamnar dessutom i en återvändsgränd. En perfekt SEO-anpassad webbplats har snygga och prydliga felsidor som hjälper sökmotorer och besökare att komma vidare. Bilden nedan visar ett exemplariskt exempel på en bra 404-sida.

404-sida

Prestanda

Besökare gillar när webbsidor laddas snabbt och så även sökmotorer. En perfekt SEO-anpassad webbplats är genomarbetad för att få så snabba laddningstider som möjligt.

Det här är min egen best practice som jag lever och arbetar efter. Sökmotoroptimering är så mycket mer. Vad anser du själv är en perfekt SEO-anpassning av en webbplats?