Viva

Så bygger vi en ny modern hemsida

Content Sökmotoroptimering Viva Media
Publicerad , senaste uppdatering

Hemsidan är grunden för digital marknadsföring. Detta kommer vi ständigt tillbaka till när vi pratar marknadsföringsstrategi och det är ett faktum som förstås gäller oss också. Just nu bygger vi på Viva en helt ny hemsida. Vi passade på att ställa några frågor till våra kollegor som utgör teamet bakom projektet, för att höra hur de arbetar med den nya hemsidan och vilka tips de har.

 

Varför bygger vi en ny hemsida?

Hemsidan är vårt skyltfönster utåt och därför är den också en plattform för vår affär. Vi ser på marknadsföring som bestående av tre delar; ägda, köpta och förtjänta medier. Ägda medier är medier, data och innehåll som företaget äger och skapar själva. Det kan vara en hemsida, applikationer eller innehåll som används för att stärka varumärket och driva försäljning. Det är först när de ägda medierna är utarbetade och effektiva som företaget bör ta nästa steg och investera i köpta medier. Sköter man de ägda medierna, såsom hemsidan, riktigt bra kommer förtjänade medier i form av positiv digital omnämning och spridning av sig själv. Därmed är ägda medier grunden för ett företags marknadsföring.

Den digitala marknaden utvecklas snabbt och driver oss att ständigt förnya oss. Utvecklingen har lett till att användarupplevelse är viktigare än någonsin. Fokus på användarna är den största anledningen till att vi bygger en ny hemsida. Samtidigt känner vi att vi saknar för mycket på vår nuvarande hemsida. Vi ville förändra hur vi berättar om Viva och kom fram till att det inte räckte med en face lift för den nuvarande hemsidan. Vi vill skapa en hemsida med mycket värme och mänsklighet.

 

Vad är målet men den nya hemsidan?

Syftet med vår hemsida är att berätta vilka vi är och kommunicera vårt varumärke. I vårt dagliga arbete är vår kunskap – våra anställda – vår största tillgång. Med vår hemsida vill vi förmedla vår samlade expertis. Eftersom hemsidan är vår digitala närvaro blir den också ett verktyg för att skapa intresse för och sälja våra tjänster.

Målet med den nya hemsidan är ett ännu större fokus på användarvänlighet. De flesta utgår från desktop när det utvecklar en hemsida för att sedan mobilanpassa den. Med den nya hemsidan tänker vi helt om och sätter mobilen först. Istället för att anpassa det färdiga resultatet till mobilen utgår vi från hur hemsidan upplevs i mobilen när vi bygger hemsidan. Det innebär att vi hela tiden går tillbaka till frågan ”Hur kommer detta att se ut i mobilen?” när vi utvecklar sidan. De flesta av oss har upplevt hur besöken från mobila enheter har eskalerat de senaste åren, och det är bara början. Förra året gick sökningar på Google från mobila enheter om desktop i tio länder. Att utgå från användarupplevelsen i mobilen är därmed avgörande för att inte tappa besökare. Det senaste exemplet på en strategi som utgår från mobilen är Googles uppdatering där annonserna på högersidan tas bort på desktop och därmed visas på samma sätt som i mobilen.

Vi ger också den nya hemsidan ett nytt grafiskt utseende där vi på samma sätt lägger fokus på hur användarna kommer att uppfatta sidan som helhet, att den är logisk och att det känns naturligt att hitta dit man vill.

 

Vilka utmaningar stöter vi på?

De tjänster som vi förmedlar kan uppfattats som ganska komplicerade. Där upplever vi en utmaning i att hitta ett språk som förmedlar våra tjänster tydligt och översiktligt. Fokus på användarvänligheten tvingar oss att förenkla hur vi kommunicerar och att tänka på hur helheten uppfattas. Vi vill skapa ett enhetligt formspråk där samma känsla förmedlas i text, grafik och funktion.

En annan utmaning är att kombinera användarupplevelsen, som ofta benämns som UX eller user experience, och sökmotoroptimering. Samtidigt som vi är måna om ett enhetligt formspråk vill vi också säkerställa att sökmotorerna kan fånga upp våra viktigaste sökord på hemsidan. Ett mycket viktigt stadie, utifrån ett SEO-perspektiv, är övergången från den nuvarande hemsidan till den nya. Där vi vill se till att allt grundarbete förs över för att inte tappa synlighet på sökmotorerna. Det är ett hantverk som tar tid, men som verkligen lönar sig.

En tredje och mer klassisk utmaning är deadline. Det är mycket man kan och vill göra, men i slutändan finns det en tidsbegränsning.

 

Vad händer efter att hemsidan är lanserad?

Vi vet att vi kommer att behöva göra förändringar på hemsidan efter att den är släppt, eftersom det är först då vi kan se hur den upplevs för användarna. Vi kommer att göra A/B testing – testa olika varianter för att se vilken som ger bäst resultat. Vi ser fram emot att få input från våra besökare.

 

Vilka är era viktigaste tips till de som vill bygga ny hemsida?

  1. Definiera vad som är syftet med hemsidan och låt det vara rättesnöret genom hela processen.
  2. Identifiera vilka som är hemsidans tänkta användare och anpassa kommunikationen till dem.
  3. Tänk användarupplevelse Det handlar om att skapa en hemsida med mobila enheter i fokus, att navigation är enkel och logisk och att inte ha för långa laddningstider. Låt hemsidan bli en positiv upplevelse som ger ett värde för besökaren.
  4. Relevant innehåll ger dubbel vinst. Det gör att besökarna blir intresserade och är samtidigt kärnan av arbetet med sökmotoroptimeringen. Här är det viktigt att kommunikationen är enhetlig, där design, text och teknik samarbetar för att kommunicera samma budskap.
  5. Utgå från data från den befintliga hemsidan för att se vad era besökare har visat intresse för och utgå från det i arbetet med den nya hemsidan. Gör arbetet med hemsidan till en iterativ process där ni prövar, samlar data, förbättrar och upprepar processen.

 

Vår nya hemsida är planerad att lanseras i slutet av mars. Håll utkik på vivamedia.com.