Så länkar du Google Analytics med AdWords

Om din webbplats använder Google Analytics för att samla statistik och AdWords för att driva betald söktrafik men saknar kopplingen mellan dessa verktyg så är risken stor att din trafik attribueras fel trafikkälla. Utan denna sammanlänkning kan automatisk taggning av dina AdWords-annonser ej appliceras, och detta medför att trafiken attribueras organisk trafik istället för betald. […]

Publicerat
Inlägg SEM

Länka Analytics och AdWords

Om din webbplats använder Google Analytics för att samla statistik och AdWords för att driva betald söktrafik men saknar kopplingen mellan dessa verktyg så är risken stor att din trafik attribueras fel trafikkälla. Utan denna sammanlänkning kan automatisk taggning av dina AdWords-annonser ej appliceras, och detta medför att trafiken attribueras organisk trafik istället för betald.

Innan du börjar

Se till att du har rätt behörigheter. För att tillåtas länka samman tjänsterna så behöver ditt Google-konto vara tillagt som administratör för både Analytics-kontot och AdWords-kontot.

Dags för sammanlänkning

Börja med att logga in på ditt Google-konto och gå till AdWords.

Klicka på Verktyg och analys och välj Google Analytics.

Verktyg och analys

 

Klicka på Administratör.

Klicka på administratör

 

Välj sedan det konto du vill länka samman med AdWords.

Välj konto

 

Väl inne på konotot, välj menyalternativet Datakällor.

Välj datakälla

 

Klicka på Länka konton.

Klicka på länka konton


Nu återstår endast att välja de profiler tillhörande ditt Analytics-konto som AdWords ska länkas till.

Välj profiler

 

Sådär! Du har nu länkat samman AdWords med Analytics.

Sammanlänkning klar

 

Du borde nu börja se data från dina aktuella AdWords-kampanjer ticka in i diverse rapporter. Om autotaggningen fungerar korrekt så bör även ’sökordet’ (not set) i dina organisk trafik-rapporter försvinna och besöken korrekt attribueras betald söktrafik.