Viva

Så lyckas du som lokal E-handlare

Content E-handel
Publicerad , senaste uppdatering

Nätet är inte bara en arena för de allra största aktörerna. Här får även mindre lokala företag möjligheten att marknadsföra sin verksamhet på en helt ny plattform. Men hur gör man när det inte finns logistiska möjligheter att erbjuda ditt företags produkter för kunder som befinner sig långt ifrån dig, geografiskt sett? Det faktum att du inte har den möjligheten gör att du istället får möjligheten att rikta in ditt sätt att sprida budskapet om din verksamhet behöver anpassas.

Lär dig bemästra lokal SEO och vinna marknadsandelar gentemot konkurrenterna i ditt område. Här kommer några välbehövliga tips kring hur du kan arbeta med din webbplats för att rikta den mot den lokala marknaden.

Välj ut fokusord med lokal inriktning

Självklart behöver du arbeta för att skapa en relevans kring ditt kompetensområde. Men när det kommer till en verksamhet med en stark lokal anknytning behöver du även skapa relevans för din närvaro på orten. Fokusera på att förtydliga din lokala närvaro, få med det i innehållet på sidan, i metataggarna och gör mätningar för att se resultatet.

Arbeta med webbplats och innehåll

Vi har sagt det många gånger, men vi säger det igen: Ska man lyckas med sin SEO behöver man erbjuda ett högkvalitativt innehåll som är intressant för både besökare och sökmotorer. Ditt innehåll ska återspegla din verksamhet och erbjuda ett värde för besökaren. På lokal nivå kan det t.ex. handla om att förtydliga verksamhetens tillgänglighet och vilka fördelar kunden får om de gör affärer med dig.

Om det finns möjlighet bör du försöka få med en lokal anknytning i titel-taggen på startsidan för att på så sätt stärka den lokala relevansen.

Skaffa Google Local

Google Places för företag utvecklades för att du skulle kunna kommunicera kring din verksamhet på ett smidigare sätt, via t.ex. Google Plus, Maps eller den vanliga söklistan. Detta försäkrar dina kunder som var du finns och vad du har att erbjuda.

Google Local är helt enkelt en Google Plus-funktion som utvecklar dina möjligheter att synas på lokal nivå, något som gör det tydligt för sökmotorn var du befinner dig och som gör det möjligt för dina potentiella kunder att kommunicera direkt med dig.

Var konsekvent i din kommunikation

Ingen sökmotor gillar en webbplats som inte är tydligt med vilka produkter som erbjuds. Genom att vara konsekvent i kommunikation och framförande av dina tjänster eller varor skapar du en tydligare relevans som ökar möjligheten att ranka lokalt.

Var precis när du anger hur man når dig och på vilken adress man hittar din verksamhet. samma information ska finnas på alla plattformar (webbplats, Sociala Medier etc.) för att på så sätt göra kopplingen till din lokala verksamhet tydlig.

Se över din sociala profil

Optimera alla dina Sociala Medieplattformar efter din lokala närvaro. Har du profiler på Google Plus och Facebook se till att de är listade som lokala företag. se även till att koppla samman profilerna med din webbplats för att påpeka tillhörigheten. Öka möjligheterna för dina kunder att hitta dig och interagera, på alla plattformar. På så sätt blir det lättare för dem att exempelvis checka in via Facebook.

Följ upp dina resultat & din trafik

När du arbetar med lokal sökoptimering behöver du även mäta dina resultat på lokal nivå. Hitta de rätta verktygen för att kunna se vilka resultat ditt arbete gör och utvärdera resultaten. Ta även hjälp av Google Analytics för att analysera var din trafik kommer ifrån och se hur dina lokala marknadsinsatser påverkar trafiken.

Sätt igång!

Hade du svårt att veta var du skulle börja för någon stans? Nu har du i alla fall någonting att utgå ifrån. Det kanske känns som mycket just nu, men när allt väl är på plats kommer du inse värdet av att vara konsekvent i din marknadsföring, koppla samman plattformar och följa upp resultatet.

Artikeln är inspirerad av Eugen Opreas artikel 10 Steps a Local Business Can Take Today to Improve Search Rankings på Copyblogger.