Viva

Se vart besökarna klickar på din hemsida

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

I Google Analytics har det funnits en rapport som heter webbplatsöversikt. Den har funnits med ganska länge och ger en visuell bild av vart dina besökare klickar på din hemsida. Tyvärr så har den sällan eller aldrig fungerat, och man har istället fått gå till den betydligt tråkigare rapporten ’Navigeringssammanfattning’.

Nytt namn, nya funktioner

Nu har Google gjort ett försök att förnya webbplatsöversikten och kallar den numera för ’På din sida-analys’. Du hittar den på samma ställe där den gamla rapporten låg och för tillfället kallar dom den för en beta-version, så mindre justeringar av den kan komma framöver.

På din sida-analys

Procenttal baserat på sidvisningar

När man klickar på rapporten så kommer man till en översikt över sin hemsida precis som tidigare där varje länk har en liten pratbubbla med ett procenttal i. Har man fler länkar som pekar mot samma undersida så är procenttalet det samma för båda dessa. Google Analytics kan tyvärr inte särskilja länkarna utan kan bara följa sidvisningar på besökaren gör. Google har dock hintat om att särskiljning av länkar kan komma i framtiden.

Länkar som pekar mot samma undersida

Nya filtreringsmöjligheter

Vad den nya rapporten ger till skillnad mot den gamla är framförallt filtreringsmöjligheter. Till vänster i rapporten visar Google Analytics dig några av de vanligaste egenskaperna som besökarna har som t.ex. vilken skärmupplösning som är vanligast och vilken webbläsare som används i största utsträckning.

Genom att klicka på dessa kan man filtrera resultatet för dessa olika egenskaper. Som exempel så skulle man kunna titta på hur de som har en upplösning på 1280*800 har klickat, och sedan jämföra med dem som har en högre upplösning. I många fall kan upplösningen påverka navigeringsmönstret p.g.a. att exponeras för olika mycket av hemsidan när man kommer in.

Avancerad segmentering

Utöver de skärmupplösning och webbläsare så kan man filtrera utifrån i stort sätt alla andra dimensioner som visas i övriga rapporter och dessutom applicera avancerade segment över dem, så möjligheterna är oändliga. Om du vill få ut statistik rörande navigering på din hemsida och vill kunna visa upp den på ett pedagogiskt vis så är ’På din sida-analys’ ett välkommet komplement till navigeringssammanfattningen.

I denna video sammanfattar Google själva den nya rapporten och dess funktioner: