Viva

Session och cookies för växling av språk

Sökmotoroptimering Teknisk SEO
Publicerad , senaste uppdatering

Sökmotorerna skiljer sidorna åt genom dess webbplats-adress. Om ett innehåll växlar dynamiskt, men adressen fortfarande är densamma kan sökmotorerna i regel inte hitta allt innehåll.

Sessions

En session är tillfällig information som lagrats på servern. I de flesta fall används detta för att kontrollera om en användare är inloggad. Sessionen kan vara tidsbegränsad.

Att använda sessions felaktigt

Vissa använder sessions för att lagra exempelvis vilket språk på webbplatsen användaren valt. En tysk användare kanske har klickat på den tyska flaggan och vill därför ha informationen på tyska.

Problemet med ovanstående är att man i adressfältet inte kan särskilja en tysk sida från en svensk. Adressen är likadan. Därför kan heller inte sökmotorer skilja på innehållet från den tyska och den svenska sidan.

Undvik därför sessions för att skräddarsy användaranpassad informationen på publika sidor.

Cookies

En cookie är information som webbplatsen lagrats på datorn. Detta för att webbplatsen senare ska kunna hämta den lagrade informationen om användaren.

Att använda cookies felaktigt

Likt sessions kan även cookies användas för att lagra vilket språk användaren valt. Det är viktigt att sidorna som presenteras har unika webbplatsadresser. Sökmotorerna kan inte läsa cookies, vilket innebär att informationen på publika sidor ska vara oberoende av den information som lagrats i cookies.

Exempel på hur adresser för olika språk kan se ut:

  • http://www.test.com
  • http://www.test.com/se/
  • http://www.test.com/de/

Att jag valt en com-domän i detta exempel beror på att de är lands-neutrala. I många fall är det dock bättre att välja en se-domän för svenskt innehåll och en de-domän för tyskt innehåll.