Sex grundläggande tips från Google gällande SEO

I denna artikel så kommer jag lyfta fram lite tips från Google gällande SEO och med mina egna reflektioner därefter. Google är ganska aktiva med att hjälpa webbplatsägare till att förbättra webbplatsen, i första hand för besökaren men även information om hur man kan förbättra sökmotorns förståelsen för webbplatsen. Det finns en skara personer som har […]

Publicerat
Inlägg SEO

I denna artikel så kommer jag lyfta fram lite tips från Google gällande SEO och med mina egna reflektioner därefter. Google är ganska aktiva med att hjälpa webbplatsägare till att förbättra webbplatsen, i första hand för besökaren men även information om hur man kan förbättra sökmotorns förståelsen för webbplatsen.

SEO Tips

Det finns en skara personer som har uppfattningen om att Google inte alls ser SEO-arbetet som något bra eller något som inte behövs. Men fallet är tvärtemot.

Här nedan kommer sex grundläggande tips.

1. Gör något utmärkande för just er webbplats. Se till att er webbplatsen är utstickande från era konkurrenters webbplats, utmärkande och bätttre inom det segmentet.

Denna punkt är oftast kritisk för att webbplatsen eller e-handelsplats skall överleva. Säkerställ att ni alltid står ut från sina konkurrenter på ett bra sätt och ha en attraktiv USP. Man bör se till att alltid vara bättre än sina konkurrenter och se till att förmedla detta till användarna på rätt sätt.

2. Inkludera relevanta ord i innehållet. Försök sätta dig in i sökarens tankebana – Vad skulle man söka på för att hitta ert webbplatsinnehåll? Skulle det exempelvis kunna vara ert företagsnamn, plats, produkter? Tänk över vilka söktermer man som sökande skulle använda på er webbplats för att få svar på sökfrågan.

Väldigt kritisk punkt för att få synlighet på det man vill synas på. Finns inte nyckelkorden med och är innehållet irrelevant så kommer man inte få en bra synlighet heller. Se till att arbeta med webbplatsen innehåll! Många användbara tips gällande webbplatsens innehåll kan du få av min kollega Björn Lundblad. För att lära känna dina kunder bättre så finns det massor med sätt man kan genomföra undersökningar på sin egen webbplats för att ta fram denna information. Exempelvis så kan man använda sig av enklare enkät undersökningar för att fråga användarna specifika frågor kring vad de letar efter. Verktyg för detta är exempelvis Kiss Insights.

3. Ha en genomtänkt webbplatstruktur och använd taggar. Skapa unika titlar och meta-beskrivningar, inkludera avancerade utdrag vars det är lämpligt, ha en genomtänkt navigation och intern länka.

Jag kan inte tjata tillräckligt mycket om hur viktigt det är med att skapa unika och korrekta titlar samt meta beskrivningar. Att implementera avancerade utdrag kan bidra till en ökad klickfrekvens i sökresultaten samt bättre förståelse av informationen på webbplatsens innehåll. En väl fungerande navigation är avgörande för hur användarna på ett bra sätt kan hitta innehållet på webbplstsen och likaså för sökmotorerna. Innehåll som är svårt att hitta till har oftast mindre betydelse så se till att det viktiga innehållet är tillgängligt och det absolut viktigaste har minst antal klick ned i hierarkin för att det ska kommas åt. Hur man på ett bra sätt som detta kan utnyttja den interna länkstrukturen kan du läsa vidare på intern blogg newsroom för intern länkstruktur.

4. Ställ in e-post vidarebefodring i Webmaster tools. Hjälp oss kommunicera bättre med dig om något går snett med webbplatsen.

Kommunikationen mellan den webbansvarige och Google är inte bra. Om något skulle gå snett, så får man ett meddelande som man kan svara på. Men förvänta dig inte ett svar och får du ett så är det oftast ett automatiskt standard svarsmeddelande. Loggar man inte in så ofta på sitt webmaster tools konto så kan det vara en vettig idé att ställa in detta då man troligen lär bli snabbare informerad om det fall Google upptäckt något oroväckande eller förändring för webbplatsen.

5. Skapa en aktivitet mot webbplatsen. Naturliga länkar, +1, gillningar, följare etc. Varje webbplats bör ha något intressant, underhållande eller överraskande som man vill dela med sig av. Bidra med en hjälpfull service, berätta roliga saker och bilder som besökarna vill dela med sig av.

En av de absolut viktigaste grundläggande punkterna. Att skapa en aktivitet mot webbplatsen där andra webbplatser länkar mot Ert webbplatsinnehåll och att man skapar en social aktivitet kring sitt innehåll för spridning. Är det ingen som ’pratar’ om er webbplats så se till att andra börjar göra det.

6. Ha ett uppdaterat och relevant innehåll. Håll innehållet uppdaterat och bygg en social närvaro (om de potentiella användarna finns där) eller skapa en ideal mobilanvändar upplevelse ifall de är i förbifarten.

I många fall så är det viktigt att uppdatera sitt innehåll på webbplatsen. Framför allt på sådana sökfrågor där informationen är väldigt tids-känslig och förändrande. Då kan det vara bra att  se till så det alltid är uppdaterat. Medans andra sökfrågor favoriserar äldre information för den är inte föränderlig men kan med sin tid behövas att uppdateras. En social aktivitet eller länkar mot innehållet med tiden är en bekräftelse på att det fortfarande ses som relevant information. För hur du på bästa sätt ska skapa en social närvaro kan få tips om från min kollega Robert Andersson. Innehållet kan kanske behövas anpassas bättre för mobila användare? Se till då att det gör det men gällande mobila användare så kan punkt 3 bli väldigt viktig då webbplatsens struktur kanske måste mobilanpassas för att bli bättre för de användarna.

Läs hela inlägget eller se video om de sex grundläggande SEO-tipsen m.m. på Googles webbansvariga centrala blogg (Engelska).