Viva

Skapa din egna leadslista i Google Analytics

Google Analytics Nyhetsbrev
Publicerad , senaste uppdatering

Jag har tidigare skrivit om hur man kan se vilka företag som besökt din hemsida genom rapporten ’Internetleverantörer’ i Google Analytics. Den här rapporten kan vara väldig användbar för företag som jobbar B2B. För att den ska bli en riktigt bra leadslista så måste den först rensas från all trafik från bredbandsleverantörer, avvisande besök osv.

Genom avancerade segment kan man rensa ut onödiga poster i rapporten och få ut just det företag som är värt att titta vidare på. Jag kommer att visa ett exempel på hur man kan segmentera rapporten Internetleverantörer för att tvätta den från oönskade poster och lämna de företag som visat ett intresse för din hemsida.

Det första vi måste göra är att bestämma oss för vilka besökare vi vill titta på. I mitt exempel vill jag ha en rapport med följande förutsättningar:

1. Besökare som kommer ifrån de stora internetleverantörerna för konsumenter är för mig ointressant och jag vill därför exkludera dem från rapporten.

2. Besökare som genomfört någon av de aktiviteter som jag har på hemsidan finns redan registrerad som lead. Jag vill därför även exkludera dessa från min lista.

3. Besökare som visat ett intresse för hemsidan och spenderat längre tid än en minut.

För att få en rapport efter ovanstående förutsättningar så måste vi skapa ett avancerat segment. Detta gör vi genom att öppna upp ’Avancerade segment’ i Google Analytics och klicka på ’Skapa nytt avancerat segment’.

Skapa nytt avancerat segment

1. Exkludera trafik från internetleverantörer för konsumenter

För att exkludera trafik från intenetleverantörer såsom Telia, Com Hem och Tele2 så lägger vi in aspekten ’internetleverantör’ med villkoret ’matchar inte vanliga uttryck’. I som värde lägger vi in en regex-sträng som ser ut såhär: telia|com.hem|telenor|tele2|crystone|3.customer

Internetleverantör

2. Exkludera besök som genomfört en omvandling

På vår hemsida har vi ett antal aktiviteter som besökarna kan genomföra. Genom dessa aktiviteter hamnar de i vårt leadsregister. Dessa företag vill vi därmed inte ha med i vår rapport. Aktiviteterna mäter vi genom mål i Google Analytics och vi kan därför segmentera ut dessa besökare. Vi klickar på ’lägg till uttrycket ’och” och lägger till statistiken ’Totalt antal slutföranden av mål’ med villkoret ’lika med’ och värdet noll.

Antal slutförda mål

3. Ta bara med besökare som spenderar längre än en minut

Trafik som bara har spenderat några sekunder på min hemsida är förmodligen inte intresserad av vad jag erbjuder. Jag vill därför exkludera dem ur min rapport genom att lägga till ett tredje och sista villkor i mitt avancerade segment. Jag väljer att dra in ’tid på webbplatsen’ och sätter villkoret till högre än med värdet 60 (sekunder).

Tid på webbplatsen

Sist men inte minst så namnger du ditt segment och klickar på ’skapa segment’ längst ner på sidan. Nu kan du välja att implementera segmentet på rapporten ’Internetleverantörer’ och vips så har du en tvättad lista på förhoppningsvis heta leads!

Applicerat segment

Detta segment går självklart att anpassa efter egna förutsättningar och önskemål. Kommentera gärna om dina egna implementationer av avancerade segment!