Viva

Skillnad mellan klick och besök

Google Ads Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

Många kunder rapporterar om skillnader mellan klick och besök, det kan exempelvis vara när kunden har investerat i en banner hos en nättidning eller portal. Kunden får då en rapport från det bolag som administrerar denna banner gällande hur många klick bannern har genererat under den tid den har visats. Detta kan då skilja sig från det antal besök som redovisas i kundens Google Analytics statistik vilket kan förvirra. Det kan också vara en skillnad mellan besök i Google Analytics och klick i Google Adwords.

Klick vs. Besök

Anledningen till att det är en skillnad mellan klick och faktiska besök är att klick visar hur många klick en annons har fått medan besök redovisar antal påbörjade unika besök. Att dessa två inte överensstämmer kan bero på följande;

  • En besökare kan klicka på en annons många gånger under en kort tid. Detta räknas då som många klick för exempelvis Adwords men i Analytics har klicken skett på så kort tid att detta räknas som ett besök. Detta beteende är vanligt bland annat bland dem som shoppar och jämför priser och sidor.
  • En besökare kan klicka på en annons och sedan återvända till samma sida under ett senare påbörjat besök via ett Bokmärke. Den tidigare informationen om en hänvisning från det ursprungliga besöket finns då sparad vilket resulterar i ett klick men två besök.
  • En besökare kan klicka på en annons och sedan hindra sidan från att laddas färdigt genom att trycka på stop eller navigera vidare till en annan sida vilket då resulterar i ett klick men inget besök.
  • För att försäkra sig om att faktureringen för Google Adwords blir korrekt filtrerar Adwords bort felaktiga klick ur rapporterna. Exempelvis onormalt många klick under en kort period från ett ip-nummer. Analytics däremot registrerar dessa klick som besök för att visa den totala trafikmängden.