Viva

Sociala Medier vs. Traditionella Medier?

Sociala Medier
Publicerad , senaste uppdatering

Helt klart är att det finns mycket att vinna på att finnas med och agera i den sociala webben. Men i min mening finns även en risk i att ha alltför stor tilltro på den sociala webben. Vi behöver se på den sociala medier som en viktig del i den totala marknadsföringen snarare än något som helt och fullt kommer och kan ersätta andra kanaler. En del som behöver integreras med resten av ett företags marknadsföringssatsningar för att uppnå bästa resultat.

Nytt sätt att tänka

Sociala medier kräver att marknadsförare tänker i helt nya banor. Traditionella kampanjer har ett startdatum och ett absolut slutdatum. I de sociala medierna finns dock inget slutdatum utan snarare bara en pågående konversation. Traditionella medier handlar om att informera, envägskommunikation,  medan dialoger och konversationer är syftet med sociala medier. Det vanligaste misstaget många företag gör är dock att de närmar sig sociala medier på samma sätt som traditionell marknadsföring, vilket de även upptäcker konsekvenserna av den hårda vägen. En del röster menar även att sociala medier med sina kvaliteter kommer att ersätta många traditionella medier. Dock anser jag att det gäller att se sociala medier som en del av en övergripande marknadsföringsstrategi. En del som behöver samverka och integreras med resten av mediemixen för att få bästa utfallet.

Enskild aktivitet?

Min tro är nämligen att de sociala medierna hittar sin styrka när de kombineras med de traditionella. Traditionella medier fungerar utmärkt som ett komplement till de sociala och de sociala tar vid där de traditionella inte kommer längre i engagemang och  opinion. Sociala medier är helt enkelt inte ett enskild aktivitet som går att separera från företagets mediemix. Tänk er exempelvis hur de traditionella medierna kan hjälpa till att leda era kunder, partners eller intressenter vidare in till den sociala webben för. Det är trots allt fortfarande många målgrupper som inte rör sig lika naturligt som andra i den sociala webben, vilket gör att traditionell media behövs för att hjälpa era kunder, partners eller intressenter att hitta dit. De jobbar helt enkelt bättre tillsammans än var för sig och det behöver företagen utnyttja och se möjligheterna i. Jag skulle till och med vilja sträcka det så pass långt att säga att en användning av både traditionella och sociala medier är viktigt för tillväxten av ert företag.