Sociala mediers största utmaning

Sociala medier erbjuder ögonblicks kontakter. Vi kommunicerar snabbare och snabbare och kontakter sker mer och mer flyktigt. Därför är den största utmaningen för sociala medier idag att få in långsiktigheten. Långvariga relationer Företag behöver alltså idag satsa på att skapa långvariga relationer med sina kunder för att bli lyckade i längden. Som jag nämnt tidigare […]

Publicerat
Inlägg Sociala Medier

Sociala medier erbjuder ögonblicks kontakter. Vi kommunicerar snabbare och snabbare och kontakter sker mer och mer flyktigt. Därför är den största utmaningen för sociala medier idag att få in långsiktigheten.

Långvariga relationer

Företag behöver alltså idag satsa på att skapa långvariga relationer med sina kunder för att bli lyckade i längden. Som jag nämnt tidigare är sociala medier ingenting som bara löser sig. Det tar tid att bygga relationer, det sker inte över en dag. Helt enkelt handlar det om att skapa förtroende genom dialog. Det krävs engagemang för att blir framgångsrik inom de sociala medierna. Det krävs att företaget bibehåller dialogen med sina kunder samt fortsätter att skapa intressanta och relevanta diskussioner. Företagen måste även lyssna och ta hänsyn till sina kunders åsikter.