Viva Media

Sökord- och Positionsinställningar

PPC
Publicerad , senaste uppdatering

Positionsinställningar i innehållsnätverket är ett alternativ till sökordsinställningen i söknätverket eller kan användas som ett komplement där till. När man använder sig av både positions- och sökordsinställningar, menar Google att man når sin utvalda publik på ett mer effektivt sätt. Genom positionsinställningen når man sina kunder genom att man väljer vilka individuella websidor i Googles innehållsnätverk man vill synas på eller så väljer man specifika delar av dessa sidor där man vill att sin annons ska synas.

Varför Positionsinställningar?

När man skapar en kampanj med enbart positionsinställningar är fördelen och syftet att nå en viss kundkrets tidigt i maknadsföringscykeln, då man främst vill uppmärksamma eller lansera en produkt eller ett varumärke. Om man väljer att kombinera placeringar med sökord i samma annonsgrupp bestämmer sökorden var i innehållsnätverket annonsen ska synas och placeringen används för att höja dina bud för specifika placeringar eller för att se till så att dina annonser enbart syns på de sidor som man manuellt väljer och enbart då sidor på dessa placeringar matchar sökorden.

Cost-per-impression

I innehållsnätverket betalar man inte per klick (CPC, cost-per-click) som man gör i söknätverket utan man betalar istället per visningar (CPM, cost-per-impression). Precis som med CPC anger man ett bud där man visar sig villig att betala en viss summa men istället för att ange hur mycket man vill betala per klick anger man ett bud där man visar sig villig att betala en viss summa per 1000 visningar. Detta innebär att man får betala varje gång annonsen visas oavsett om en användare klickar på den eller inte.

Sökord- och Positionsinställningar

Regeln att komma ihåg är att sökord alltid kommer först. När en annonsgrupp har sökord att gå efter, börjar Adwords alltid med att se igenom alla eventuella sidor i innehållsnätverket för att hitta innehåll som matchar dessa sökord. Sen efter det kollar Adwords igenom dessa innehållssidor för att se om någon/-ra av dem matchar de utvalda placeringarna. Om du har valt ut en placering som inte anses vara en bra matchning kommer inte din annons att synas. Om man inte vill att sökorden ska vara inblandade kan man skapa en separat annonsgrupp eller kampanj med enbart positionsinställningar.

Följande är möjliga kombinationer av sökord-, positions-, och kampanjinställningar som placerar annonserna på olika sätt i innehållsnätverket. Kom ihåg att söknätverket enbart påverkas av sökord.

Endast sökord + ’Relevanta sidor på hela nätverket’

  • Annonsen syns på alla innehållssidor som matchar sökorden.
  • Inga placeringar är utvalda och därför påverkar de inte denna annonsgrupp.

Endast sökord + ’Relevanta sidor på utvalda placeringar’

  • Inga placeringar har valts vilket innebär att dina annonser inte kommer att synas.
  • Annonser från denna annonsgrupp kommer inte att synas om man inte väljer ut och visar vilka placeringar man vill ha.

Endast placeringar + ’Relevanta sidor på hela nätverket’

  • Annonserna kommer endast att synas på placeringar som valts ut.
  • Inga sökord är utvalda vilket betyder att det inte går att rikta sin annons innehållsmässigt på några andra sidor.

Endast placeringar + ’Relevanta sidor på utvalda placeringar’

  • Annonserna kan endast synas på de placeringar som valts ut.

Sökord och placeringar + ’Relevanta sidor på hela nätverket’

  • Annonserna kommer synas på alla relevanta sidor i innehållsnätverket som kan matcha.
  • Placeringar är endast ett sätt att påverka kostnadsbudet.

Sökord och placeringar + ’ Relevanta sidor på utvalda placeringar’

  • Annonser kommer visas på de utvalda sidorna och endast ifall dessa placeringar även matchar sökorden.