Viva

Språk- och Regioninställningar

PPC
Publicerad , senaste uppdatering

Två utav de inställningar som finns i Adwords är språk-och regioninställningar. Med hjälp av dessa inställningar kan man nå en bredare eller mer specifik kundkrets om man t.ex. vill visa sina sponsrade länkar i flera länder eller bara i en vissa specifik region i ett land.

Språkinställningar

Språkinställningarna i Adwords ser till så att Ni når kunder som talar ett eller flera språk. Genom denna inställning kan man nå kunder som talar ett annat språk i ett land där modersmålet är något annat. Om man till exempel säljer Spanska böcker i Sverige kan man använda språkinställningen för att nå kunder som talar spanska i Sverige. När google upptäcker att personen som söker talar spanska (sättet på vilket detta upptäcks förklaras nedan) visas din spanska PPC annons. Viktigt att komma ihåg är att google inte översätter texten i annonserna.

Regioninställningar

Genom regioninställningar kan man ställa in vilka regioner som man vill att de sponsrad länkar ska synas i om man nu önskar att inte visa dem på en global nivå. Är man en pizzeria i Kalmar är det inte lönt att ens sponsrade länkar syns i hela Sverige, utan då man har sina kunder i Kalmarregionen ställer man in sina sponsrade länkar för att undvika onödiga klick som inte konverterar.

Hur Google avgör Språk och Region

Google kan fastställa vilka sponsrade länkar som ska visas för vilken kund genom att se på google domänen, sökorden, IP-adressen, eller på språkinställningen.

Google Domän

Google har över 100 landspecifika domäner som visar sponsrade länkar. Google.se är kopplat till Sverige, google.com till USA, google.fr Frankrike o.s.v. När en användare söker på en utav dessa hundratals domäner visar Adwords de sponsrade länkar som är anpassade till den korrekta domänen. Om en användare i Spanien, till exempel, söker på google.fr visar Adwords de annonser som är riktade till användare i Frankrike.

Sökord

Beroende på vilka sökord man har kopplat till sin kampanj kan google känna av och avgöra vilka sökord som ska trigga vilka annonser och synas mot en specifik region. Till exempel, om en användare i Stockholm söker på ”hotell i Kalmar” syns annonser som är riktade mot Kalmar regionen.

IP Adress

Google kan identifiera en användares IP adress för att fastställa var en användare befinner sig och kan därmed se vilka sponsrade länkar som ska visas. Google ser bara efter IP adressen för att visa regioninställda sponsrade länkar. Till exempel, om man söker efter en skomakare ifrån en IP adress i Stockholm visas sponsrade länkar som är inställda på den specifika regionen även fast sökordet Stockholm inte är inkluderat.

Språkinställning

På googles huvudsida kan man ändra språkinställningar. Därefter visar google de sponsrade länkar som matchar det inställda språket. Om man inte specificerar ett språk under denna inställning visas sponsrade länkar enligt det språk som tillhör domänen som till exempel på google.se visas sponsrade länkar som är på svenska.