Viva

Varför strategisk kommunikation?

Strategi
Därför är det viktigt för ditt företag att arbeta med strategisk kommunikation
Publicerad , senaste uppdatering

Strategisk kommunikation har blivit något av ett ”mode-uttryck” och det med rätta skulle man faktiskt kunna säga. Men vad är egentligen strategisk kommunikation?

Det är inte helt lätt att ringa in svaret på den frågan då synen på vad strategi är varierar. Men ett försök till att formulera en definition kan låta så här:
Strategisk kommunikation är planerad, formell och styrd kommunikation. Principiellt kan man säga att det är all kommunikation som betraktas som långsiktig påverkningskommunikation.

En viktig aspekt för företag att vara medveten om är den förändring som området gått igenom de senaste åren. Tidigare har kommunikation delats upp i olika avdelningar såsom marknadskommunikation (som säljer produkter), PR (public relations, alltså bygga relationer med kunderna och förtjäna publicitet), varumärkesarbete, internkommunikation etc. Detta sker förstås fortfarande i stor utsträckning, men mer och mer ser vi en trend att alla dessa discipliner samlas under samma paraply (till exempel i en och samma avdelning) och benämns som strategisk kommunikation.

Detta gör att strategisk kommunikation dels blir ett stort och brett område och dels att nya synergieffekter för varumärkesbyggande uppstår!

Detta leder oss till den viktiga frågan:

 

Varför är det viktigt för ditt företag att arbeta med strategisk kommunikation?

– Det kommer ge ditt företag en mer enhetlig, sammanhållen och konsekvent röst. Detta kommer i sin tur öka er trovärdighet.

– Människor nås varje dag av i genomsnitt 13 000 kommersiella ”meddelanden”. Ni kommunicerar som företag med en mycket fragmenterad publik. En konsekvent röst i era kanaler både internt och externt kommer göra det lättare att synas och höras.

– Det finns organisatoriska fördelar. Det blir helt enkelt mer effektivt om man samordnar kommunikationsaktiviteterna.

Sammanfattningsvis kan man säga att strategisk kommunikation är ett verktyg för att hjälpa organisationen eller företaget att nå sina mål. Det kan låta som något stort och svårt men en bra start för hur man kan börja är att skapa forum för olika kommunikationsområden att mötas och hitta synergieffekter.

 

Tips för vidare läsning:

Om du vill gräva djupare i området strategisk kommunikation och även hitta praktiska applikationer rekommenderar vi den nyutkomna boken ”Strategizing communication – theory and practice” av Ib T. Gulbrandsen och Sine N. Just, två danska forskare inom ämnet.