Viva

Studera marknadsföringens synergieffekter i Google Analytics

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

I våras skev jag om ett nytt avsnitt i Google Analytics som skulle heta multi-channel funnels. I dessa rapporter skulle man kunna studera hur olika marknadsföringskanaler samverkade för att generera konverteringar. Nu har Google äntligen rullat ut dessa rapporterna för alla användare och man hittar dem under ’mina omvandlingar’

multi-channel funnelsAnalys över besöksgränserna

Vad är det som är så himla bra med dessa rapporter kan man ju fråga sig. Jo, det är att vi numera kan börja göra analyser över besöksgränserna. Tidigare har vi i Google Analytics standardutförande bara tittat på egenskaper hos besökare under ett visst besök. Exempelvis om de är nya eller återkommande, om de har tittat på en specifik sida, eller om de kommit från en specifik trafikkälla. Allt har varit knutet till det senaste besöket och ingen insikt om hur olika besök samverkar för att skapa konverteringar har tidigare funnits lättillgängligt.

Med multi-channel funnels kan vi se hur olika trafikkällor samverkar för att skapa konverteringar. Vi kan få svar på frågor som; vilka källor ligger nära avslut för mina besökare? Vilka källor bidrar till att min webbplats uppmärksammas?

Bästa omvandlingssökvägarna

Utvärdera källor med ’låg’ omvandling

Med insikterna som dessa nya rapporterna ger så har vi t.ex. möjlighet att härleda målomvandlingar till källor som tidigare haft en väldigt låg omvandlingsfrekvens. Vem har inte funderat på hur min Facebook-satsning egentligen fungerar och om den gynnar min försäljning på något sätt eller om det endast är bortkastad tid? I de nya rapporterna finns en ny parameter som illustrerar just om en källa är bidragande eller direkt involverad i en omvandling. På svenska har Google valt att kalla den för ’Indirekta omvandlingar/omvandlingar med interaktionen sist’.

Indirekta omvandlingar/omvandlingar med interaktionen sist

Kolumnen visar en siffra mellan 0 och 2 där värden närmare 0 är för trafikkällor som var direkt involverade i omvandlingar medan värden närmare 2 indikerar att de i större utsträckning har assisterat omvandlingar. Här kan t.ex. Facebook ha ett värde närmare 2 eftersom den i större utsträckning assisterar till en målomvandling men oftast inte är den sista trafikkällan före omvandling.

Gruppera trafikkällor

En annan nyhet som introduceras tillsammans med multi-channel funnels är möjligheten att gruppera eller dela upp trafikkällor. Är ni som mig och gillar att ha ordning och reda bland era trafikkällor så kommer ni att älska den här funktionen. Som exempel kan man gruppera alla sina sociala satsningar under en och samma post. Det går även att dela upp brandsearch från generella sökningar och om man är lite pillig av sig så kan man även skapa en grupp för longtail.

Gruppera källorSammanfattningsvis är multi-channel funnels ett starkt tillskott till Google Analytics v5 och åtminstone för mig en av de mest efterlängtade nyheterna. Avsnittet ’Mina omvandlingar’ kompletterar på många sätt rapporten alla trafikkällor och ger den värdefull information om marknadsföringens synergieffekter. Rapporterna har stor relevans på webbplatser som har många besök innan genomförd transaktion. För webbplatser som driver många ’on night stands’ ger den inte lika mycket matnyttig insikt. Dock kan grupperingsfunktionen vara trevlig oavsett webbplatstyp.

Har du redan börjat använda multi-channel funnels? Vad är dina erfarenheter? Saknar du något? Kommentera gärna!