Viva

Undvik fallgroparna med Vivas superanalytiker

Analys
Publicerad , senaste uppdatering

På Viva Media har Linh Adelaida Johansson ett spännande jobb som Digital Strategy & Analysis Manager. Här förklarar hon hur Viva jobbar med analys och vad som blir effekten av en god analys.

Varför är analys så viktig för en verksamhet?

För att få till en förändring eller förbättring måste man förändra sättet man gör saker på. En stor del av en analys är att bestämma identifiera förbättringsåtgärder. Analys är viktigt för att kunna fatta beslut som är rätt, för att varje verksamhetsområde ska utvecklas och för att förstå synergierna mellan dessa. Om man till exempel analyserar en e-handel kan man ställa frågor som: Förstår användare och potentiella kunder vad sajten handlar om och företagets erbjudande? Hur enkelt/svårt är det för användare att genomföra de uppsatta målen för hemsidan? Leder man dom dit på ett optimalt sätt? Vad finns det för trygghetsfaktorer på sajten? Och hur personlig är den? Vad finns det för flaskhalsar på sajten?

Hur ser processen för en analys ut?

– Först  Identifieras utmaningar och  behov tillsammans med kund. Sedan utformas analysen och det följs av ett genomförande där vi använder oss av research, data och modeller. Efter det är det dags förpresentation för kunden. Här slutar analysbudgeten, men i vissa fall fortsätter mitt arbete. Sedan sker implementering, test och optimering av analysen som är ett löpande arbete där huvudansvar ligger hos kunden.

Vilka misstag är vanligast när det kommer till analysarbete?

– Ibland tror man att en och samma analysmodell passar alla företag och affärer, men så är det verkligen inte. Alla företag behöver en unik analys anpassad efter just dem. En annan sak som också ofta undervärderas är implementationen, en analys kommer aldrig att få effekt utan den. Test och optimering är viktigt då saker och ting förändras. Och även om en bra analys håller ett bra tag framöver så behövs ett löpande arbete.

Hur arbetar Viva med analys?

– Vi börjar alltid med ett inledningsmöte där vi pratar om kundens unika behov. Det kan vara vilket verksamhetsområde som helst som behöver nya insikter. Vi tycker att det är bättre att vara data informed än data driven, vi vill se det stora sammanhanget istället för att stirra oss blinda på siffror. Vi kan utföra konverteringsanalys, affärsanalys eller e-handelsanalys. Sedan finns det massor av mindre analyser inuti dessa, som kan avse positionering, varumärke, målgrupp, copy eller hemsida – ja, egentligen vad som helst.

Vad är resultatet av en bra analys?

– Det är så lätt att gå i redan upptrampade fotspår. En bra analys gör att man förstår vad som är viktigt för att få till en förändring eller förbättring, och ger insikt om vad som behöver göras, hur det ska göras och varför det ska göras. Det kan handla om både små och stora förändringar, där de större innebär ett visst mått av risktagande.

Hur minimerar man de där riskerna då?

– Genom att ha en dialog kring risktagande så att det finns en förståelse hos kunden om att vissa förändringar faktiskt kräver en del risker.
Det handlar ju om att sätta sig in i kundens värld. Sedan minimerar man potentiella risker genom att ständigt arbeta med implementation och att hela tiden testa och förbättra. Jobbar man utifrån det tankesättet är chansen mycket större att man lyckas.