Viva

Svensk byrå i Googles nya Europeiska satsning

Press
Publicerad , senaste uppdatering

Magnus Hasselteg och Arash Gilan, VD respektive vice VD för Viva Media Group från Uppsala är två av totalt sex ’Google Agency Coaches’ från ledande europeiska byråer.

Magnus Hasselteg och Arash Gilan, VD respektive vice VD för Viva Media Group från Uppsala är två av totalt sex ’Google Agency Coaches’ från ledande europeiska byråer.

Google Europa sjösätter just nu ett program som riktar sig mot tillväxtorienterade marknader i Europa. Programmet ’Google Agency Titans’ inkluderar 65, av Google utvalda byråer från 13 länder, främst Östeuropa. Google har därför tillfrågat sex stycken coacher från några av Europas ledande aktörer att utbilda och coacha dessa 65 byråer i ämnen som organisation, affärsutveckling, ledarskap och försäljning.

Med anledning av detta befinner sig Magnus tillsammans med Arash på ett av Googles internationella event i Prag för att vara med att dra upp riktlinjerna för det kommande arbetet tillsammans med Google. Programmet presenteras senare under tisdagen för 200 inbjudna gäster.

– Det är såklart hedrande att Google frågar oss om att vara två av sex coacher i Europa säger Magnus Hasselteg. Vi har redan nära samarbete med Google på många områden och har tidigare genomfört flera projekt tillsammans, både inom affärsutveckling och utbildning. Den östeuropeiska marknaden står inför en väldigt expansiv fas och vi ser med spänning fram emot vad den tillväxtpotential som finns där.

Både Magnus och Arash har vid flera tillfällen talat på större event i Europa när Google samlat sina viktigaste partners, nu senast i Bukarest i April.

– Som VD är det belönande att se vår satsning på att bygga ett företag med spetskompetens inom vår bransch givit resultat. Det alltid roligt att kunna dela med sig av sina erfarenheter till andra, fortsätter Magnus. Sedan ska det bli väldigt roligt att träffa de övriga byråerna i gruppen. Vi står nog alla inför ungefär samma utmaningar och jag ser fram emot att kunna utbyta olika erfarenheter med andra som lyckats bra.

Övriga coacher i gruppen representeras av följande byråer:

United Digital Group, Hamburg med ca 650 anställda.
Reprise Media, huvudkontor i New York med 550 anställda. Ägs av Interpublic Group med totalt 48 000 anställda.
H1, Prag med ca 100 anställda, ägs av WPP/Group M med totalt 180 000 anställda.
Marketing Wizards, Warszawa  med ca 100 anställda. Ägs av iProspect och tillhör Dentsu Aegis Network med totalt 27 000 anställda.