Synergi på vägen till en konvertering

Alla som har en hemsida bör även mäta sina konverteringar, dvs de mål som du vill att dina besökare ska uppfylla. I Google Analytics är det enkelt att se vilken väg besökaren tog innan den uppfyllde målet du har satt upp, men se upp! De siffror du ser är inte nödvändigtvis dem du ska titta […]

Publicerat
Inlägg Google

Alla som har en hemsida bör även mäta sina konverteringar, dvs de mål som du vill att dina besökare ska uppfylla. I Google Analytics är det enkelt att se vilken väg besökaren tog innan den uppfyllde målet du har satt upp, men se upp! De siffror du ser är inte nödvändigtvis dem du ska titta på!

text: Malin Yng

En enkel fälla att ramla ner i är att enbart titta på en trafikkällas rad i Analytics och bli besviken för att den inte konverterar tillräckligt bra, och då tycka att det inte är någon idé med fortsatta satsningar. Här är det då viktigt att förstå den resa som kunderna gör innan de t.ex. utför ett köp. För det är väldigt sällan en användare utför en konvertering efter första besöket på en sajt.

 

I Google Analytics finns ett avsnitt som heter ”Flerkanalstrattar”. Här kan du se hur trafikkällorna har betett sig i förhållande till varandra och hur vägen till konverteringarna har sett ut. T.ex. kan en konvertering från en sponsrad annons på Google ha stöd av två organiska länkklick samt ett klick på en retargetingannons. Detta ser du under ”Bästa konverteringssökvägarna” och denna sektion är viktig att titta på för att kunna se synergin mellan kanalerna. För det handlar inte bara om att prestera bra direkt i kanalen, det handlar också om att förstå värdet i kanalerna som inte är direktkonverterande.

 

Här är ett bra exempel på hur man kan se värdet i stödjande kanaler. Bilden visar de fem vanligast konverteringsvägarna till ett köp under en period på två veckor. De flesta konverteringarna har alltså kommit från att användaren först har besökt sajten via en sponsrad annons på Google för att senare gå direkt in på sajten och först då har konverteringen skett. I de här fallet har alltså den sponsrade annonsen på Google med största sannolikhet varit lika delaktig i konverteringen, men det är på raden ”direct / none” som konverteringen kommer synas. Här är det alltså lätt att tro att annonsering via Google inte ger något, när det i själva verket är en stor bidragande orsak till de flesta konverteringarna.