Viva

Ta vara på gratis marknadsföring på Internet

Sökmotoroptimering Teknisk SEO
Publicerad , senaste uppdatering

Det finns få saker inom sökmarknadsföring som ger tillgänglighet till material om hur man ska göra på sin hemsida för att synas så bra som möjligt i sökmotorn som Google. Men ändock finns det utrymme för dels repetition (som är kunskapens moder) varvid jag har tagit fram ett praktiskt exempel på en fråga. Varför syns den här sajten men inte jag och hur viktigt är det egentligen med Title, och rubriker etc, etc.

Det absolut viktigaste är Title

Som är rubriken för sidan i den bemärkelsen att den talar om för Google vad sidan handlar om. Dessutom så är det den text som ’Tilte’ består utav som vissas i Googles sökresultat.

Du kan ändå synas genom att inte skriva ditt sökord i ’Title’ efter sökmotorkonsulters rekommendationer. Exemplet nedan visar att en hemsida kan ranka ändå på ett sökord. Varför är en helt annan analys, men skillnaden blir avgrundsdjup om man följer de rekommendationer som finns.

Gör därför följande när du skriver din Title.

  • Nyckelordet först i Title
  • Title skall ej vara längre än 65 – 75 tecken lång
  • Måste vara unik för varje enskild sida i hemsidan

För startsidan kan man ha några fler sökord med och det bästa är att ta med de sökord som har störst konkurrens eftersom man får fler länkar till startsidan.

Description och meta keyword

Har över tid haft sina diskussioner, men description skall naturligtvis finnas med. Den bör vara så pass ’säljig’ som möjligt eftersom det är den texten Google visar i resultatlistan. Häri kan man även med lite ’teknik’ se till så att Google plockar ut den text som stämmer bäst överens med hur man har sökt på Google.

Rubrik till brödtext kallas även för H1

Vad som egentligen menas är att rubriken för brödtexten, dvs det som vi människor läser mest när vi väl är inne i en hemsida. Skall ha en H1-tagg, som innebär att Google tar den rubriken som den mest viktigaste, och det är den som svarar på frågan. Följande tips rekommenderas starkast för rubrik till brödtext.

  • Håll rubriken kort och kärnfull, 40 – 50 tecken är en sund gräns.
  • Nyckelordet måste vara med i rubriken till brödtexten, helst först.
  • Endast en H-1 tagg per sida

Text som Google kan läsa

Här är det vanligt att stora byråer gör helt galet. Text i foton används fortfarande fastän man över ett halft sekel har vetat om att text i foton är omöjligt för Google:s öga att läsa. Det görs fina bilder och flash vilket är ’big no no’. Bilden nedan illustrerar vad som bör ändas och ger dig en inblick i vad som är vad.

Man kan naturligtvis vrida och vända på i evigheter om vart texten skall vara på hemsidan. Jag förhåller mig opartisk och lyssnar till vad experter säger där det är blandande meningar. Texten bör dock finnas i hemsidan och när den väl finns och du ’rankar’ (syns i resultatlistan) kan man exprementera vidare hur resultatet ändras sig alt eftersom man justerar layouten.

Klicka för större bild.

OBS! Innehåll

Är det absolut viktigaste som i sin tur lockar till sig läsare  som engagerar andra. Du kommer ingen vart om du inte skriver artiklar, recensioner eller säljer en produkt som är attraktiv på marknaden som i sin tur förser din sajt med länkar.

Avslutningsvis

För racemcsport.com som idag inte har med ordet Crosstidning / Crosstidningar i Title kommer med all säkerhet se stor skillnad i sin synlighet i Google, genom att endast lägga till ordet på rätt ställen och i text som Google kan läsa. Det här är ett vanligt problem hos många fortfarande. Man kan fråga sig hur viktigt det är, men av egen erfarenhet ser jag att det betalar sig över tid att synas på generella ord som man inte ser någon vinst med till en början. Varför tacka nej till ’gratis trafik’ genom att bygga sin hemsida efter hur Google fungerar.

Trafik till seobranschen.se på ord som innehåller seo branschen och stavningen ’seobranschen’. Mer eller mindre så är trafiken gratis i och med att hemsidan är bygd efter hur Google fungerar.