Viva

I vanlig ordning vid den här tiden på året är det dags för mig att ta fram spåkulan och redogöra mina tankar kring de trender jag ser för året som ligger framför oss. Då vi står inför ett skifte av ett decennium tänkte jag dock göra det lite annorlunda just detta år. Jag vill dels se tillbaka på de decennier som passerat samt blicka framåt mot det kommande decenniet (2020-talet).

Så vad har egentligen hänt i den digitala världen under dessa 10 år? För att få svaret på den frågan får vi gå tillbaka ännu längre med det som började med ett L och ett O 1969. Tanken var att skriva LOGIN men systemet kraschade innan fler bokstäver hann skrivas. Den händelsen, för nu drygt 50 år sedan, brukar ändå räknas som internets födelse. Det skulle dock dröja ända fram till 1990-talet innan internet skulle bli en del av konsumenters vardag.

Utifrån det kan vi förstå vad det är vi har varit med om och vad det är vi upplever idag, här i en liknelse med människans livstid som metafor.

 

Internet växer upp 

 

Internet är en fundamental kopplingspunkt, ett ekosystem där människor möter människor, leverantörer möter kunder och nya affärsmodeller möjliggörs varje dag. (Internet är vad syre är för mänskligheten, en fundamental del för dagens handel) Internet som vi känner det börjar nu närma sig knappt 30 år, en ålder där vi människor skulle klassas som vuxna. Vid 30 är vi skolade och på väg ut i livet. Precis så kan vi se på internet.

 

Alla är vi barn i början – även internet 

 

Under 1990-talet, när internet fortfarande bara var ett barn, var lösningarna det tillgodosåg väldigt primitiva. Det var som att sitta i skolbänken och ta in kunskap där det ritades teckningar, lästes böcker och skickades post – fast digitalt. Barnet var gulligt och hade potential, men vad det skulle bli hade ingen en aning om. I slutet av 1990-talet började vi successivt handla enkla saker via webben. Och vi satt och kollade mejlen var och varannan minut med förhoppningen att det snart skulle dimpa ned ett ping i inkorgen.

 

Från barn till förälskad tonåring 

 

Under 2000-talets första tio år har vi levt i vad som kan kallas internets tonårsperiod. Tonåren är en tid då man växer upp och drömmer stort. Världen är fortfarande mer eller mindre svartvitt och det är lätt att bli förälskad i en dröm eller utopi. Detsamma gäller för internet. Vi börjar göra mer avancerade köp via webben, som bilar och medicin. Sociala

relationer skapas via webben och social media; bloggar, vloggar blir ett

fenomen. Fokus är desktop och allt känns fortfarande väldigt häftigt och spännande!

 

De första stegen ut i vuxenvärlden 

 

Det här decenniet från 2010 och framåt har internet tagit steget ut i vuxenvärlden. Här börjar människor finna sig själva och sin identitet. Man börjar bli trygg och säker, men ställer även kritiska och komplexa frågor. Decenniet har främst präglats av mobilitet, sociala medier och data. Redan 2007 kom iPhone som för alltid skulle förändra hur vi använder oss av internet men det var inte tills iPhone 4 lanserades 2010 som massan konverterade till iPhone och samma år släppte även Samsung sin kopia av den populära telefonen och därmed blev samartphones en del av våra liv. Smartphones har inte bara ändrat hur och vad vi gör utan även hur vi känner. Med all den funktion vi håller i våra händer idag där allt från GPS till musik finns så har konsekvensen blivit att känslan av nostalgi och saknad allt mer sällan infinner sig. Med facetime konstant tillgänglig så pratar vi och ses oavsett hur långt borta vi är från varandra. Minns vi ens hur det är att sakna någon i dagens uppkopplade värld? 

 

Andra fasen av 2010-talet har varit etableringen av appar och i synnerhet sociala medier som en förlängd del av våra liv där vi inte kan se en vardag utan Spotify, Netflix, Uber eller Instagram. Allt ska upp, synas och delas men innan så sker så ska det retuscheras så att det blir “lite fina” och bättre än verkligheten. Insikten av denna artificiella värld samt förståelsen av värdet av att konstant ge bort vårt data har lett till en uppvaknande. 

 

Allt inte är svart eller vitt – varken i livet eller när det kommer till digitalisering. Vi vaknar upp med en digital baksmälla och en ny bild av vad teknik faktiskt är och kan göra. Insikten om att allt på internet inte är gott gör ont och prestationskraven som kommer med vuxenlivet driver ångest och stress våra liv. 

 

Som barn lär vi oss mycket de första åren och detsamma gäller för maskinen. Internet är nu vuxen och ur eran har AI, maskininlärning och blockkedjor fötts vilket har gjort att vi ser nya möjligheter för att lösa djupt komplexa utmaningar med hjälp av digital teknologi. Hade vi sagt det under 1990-talet skulle andra kanske skakat på huvudet eller skrattat åt oss. Frågan är bara – vart är vi på väg? 

 

2020 och det nya decenniet 

 

När vi äntrar det nya decenniet och därmed den vuxna fasen av internet är det en spännande tid vi går till mötes. Jag tänker med stora penseldrag kort ge mina prediktioner av några områden som jag tror kommer prägla decenniet mest, och vi börjar med den största hajpen AI. 

 

AI

 

Jag tror inte vi riktigt förstår vidden av AI och vad det kommer tillföra företag och mänskligheten i stort. AI kommer inte vara någon applikation att bygga eller en grej att skaffa utan min fulla övertygelse är att AI kommer att ha samma påverkan på den digitala revolutionen som elektricitet hade på den industriella revolutionen. Här behöver vi tänka bortom det linjära med dagens hemsidor och appar där AI genom röst, glasögon eller olika in-ears kommer vara del av våra liv samt ja våra tankar. Om vi tar oss tillbaka till idag och ser på några praktiska områden de närmast kommande åren, kommer vi få uppleva att:

 

 

Röst 

 

Utan tvekan kommer röst dominera nästa decennium. Tänk en framtid där alla har den digital butler hemma som löser det vi vill och behöver. Men bortom Alexa så kommer vi ha en ny form av kommunikation där vi i realtid, oavsett vem på denna jord vi talar med, kommer ha möjligheten att förstå varandra utan någon som helst språkbarriär. Kan ni förstå vidden av det? 

 

Mänskligheten och värdet av det fysiska 

 

Jag är fortsatt övertygad om att i en värld där allt digitaliseras så ökar värdet av det som inte kan digitaliseras. Om det här decenniet har präglats av freemium och gratis gällande tjänster samt abonnemang online är min trendspaning att nästa decennium kommer gratis att gälla även det fysiska. I en allt hårdare konkurrens kommer företag ge bort saker för att vinna lojalitet. Men glöm aldrig bort syftet – det är fortfarande datan om dig och mig de vill åt. T ex ser vi redan nu Google med sitt YouTube premium erbjudande där de ger bort Google Home Assistent. 

 

Blockchain 

 

Ja, jag har en enorm stor tilltro till blockchain som ni läst tidigare. Blockkedjan kommer revolutionera områden inom den offentliga sektorn, förändra förutsättningar för försäkringsbranschen, vårdindustrin och detaljhandeln. Mycket talar för att blockkedjan har potentialen att fundamentalt beröra alla branscher – vilket jag är övertygad om att så kommer ske. 2030 kommer vi blicka mot 2010-talet och undra hur vi använde nätet utan blockchain som grund? Blockchain är kommande decenniums öppna källkod. Under decenniet kommer världens främsta stater lansera digitala valutor med Blockchain som grund. Kina har börjat – resten kommer efter.

 

Sociala medier 

 

Nästa decenniums sociala medier kommer präglas av integritet samt moral där användaren vet om värdet av sin data. Det kommer fler och fler vertikaler och det är inte otänkbart att vi kommer erbjudas att betala för att slippa reklam eller i varje fall se mindre. Gamification kommer appliceras mer och in-shopping direkt i plattformarna kommer bli stort. Digital aktivitet integreras genom fysiska delar som kompletterar, detta genom butiker och caféer men förstås genom VR och framförallt AR. VR blir decenniet och nya tidens TV-spel.  

 

Politik, digitala krig och regleringar 

 

På den mer mörka sidan så har politiker i sista delen av detta decennium börjat upptäcka det digital och tech-industrin för att under nästa decennium börja peta i det hela. Nästa decennium kommer präglas av regleringar och splittringar av tech-monopoler likt det oljeindustrin fick genomgå. I spåren av USA Kina konflikten som en början på ett nytt digitalt krig kommer vi se digital manipulation och krigföring mellan stater. Här måste en tillnyktring ske för organisationer, bolag och stater där man tar cybersäkerhet på största allvar. Här skulle jag gärna se Sverige som nation ta initiativet ”AI för fred”. Likt det FN gjorde med kärnvapen där ramverket sätts kring det etiska över vad man får göra men framförallt inte får göra med AI. 

 

Jag hoppas att vi i detta decennium har lärt oss en del men samtidigt står en sak klart för mig. När vi äntrar 2030 så dammar vi av vår iPhone 11 och kommer bli smått chockade över alla de saker den inte kan göra. 

 

Kortare version av denna krönika publicerades först på Breakit.se