Viva Media

Tänk Rätt Med Dina Geografiska Inställningar!

PPC
Publicerad , senaste uppdatering

Du kan rikta in dina sponsrade länkar på länder eller specifika regioner och städer och det bidrar till att du når din målgrupp på ett mer precist sätt. Genom att styra så att dina annonser visas under de mest relevanta sökningarna i det mest relevanta inriktningsområdet maximerar ni avkastningen på er investering och gör det samtidigt lättare för användaren att hitta rätt information. Med geografisk inriktning är det dock lätt att göra fel när man vill marknadsföra en tjänst eller produkt i en stad för användare som befinner sig i en annan region. Detta inlägg kommer därför förtydliga hur geografisk inriktning fungerar och vad man bör tänka på för att undvika vanligt förekommande fel med inställningen.

Domänen, sökorden och IP-adressen

AdWords fastställer vilka sponsrade länkar som ska visas för vilken användare genom att se på Google domänen, sökorden, IP-adressen, och på språkinställningen. Om en sökning görs på www.google.se av en person utanför Sverige visas annonser inriktade för Sverige. AdWords prioriterar söktermen och denna avgör först och främst vilken annons som ska visas i vilket inriktat område. Söker någon på, exempelvis, ’hotell Stockholm’ kan relevanta annonser inriktade på Stockholm visas oavsett den fysiska platsen som sökaren befinner sig på. Den fysiska platsen indikeras av personens IP-adress och påverkar synligheten på annonser som inte innehåller en specifik plats i sökfrasen. Till exemple, om man gör en sökning på ’hotell’ och har en IP adress i Stockholm visas sponsrade länkar som är inställda på Stockholm. Ändrar man språkinställningar på Google visar Google annonser som matchar det inställda språket. Ändrar man inte språket visas sponsrade länkar enligt språket för den specifika domänen.

Problem som kan uppstå vid geografisk inriktning

Om geografisk inriktning används korrekt är det ett bra sätt för annonsörer att nå ut till de mest relevanta kunderna. Men om man ställer in det på fel sätt kan det istället innebära att antalet visningar minskar och att annonserna visas i en region som inte alls är aktuell. Om vi utgår ifrån ett exempel om att vi ska marknadsföra ett hotell i Stockholm för personer som befinner sig i Göteborg. Det är inte så enkelt som att bara lägga upp sökordet ’hotell Stockholm’ i en annonsgrupp och sen ställa in Göteborg-regionen i AdWords kampanjen. Skulle vi göra det skulle det innebära följande: Personen i Göteborg söker på ’hotell Stockholm’ och AdWords, som alltid prioriterar sökordet, fastställer att personen är intresserad av annonser som gäller Stockholm. Därför kommer AdWords  inte i detta fallet att ta hänsyn till platsen som personen befinner sig på. Men om vår kampanj är inställd på Göteborg och inte Stockholm misslyckas inriktning och annonsen visas inte.

En enkel åtgärd för att att se till så att annonserna visas igen är att lägga till Stockholm som region i kampanjen. Nu är i så fall tanken att man kan tänka sig synas i både Stockholm och Göteborg. Men använder jag den ovannämnda åtgärden kommer någon i Kalmar som söker på ’hotell Stockholm’ också att se annonsen. Än en gång för att AdWords bortser från den fysiska platsen och tittar bara på sökfrågan. Lägger man till Stockholm i kampanjen ser vi alltså till att annonserna visas i hela Sverige! Vad var då meningen med den geografiska inställningen? Lösningen i det här fallet skulle då vara att utesluta vissa regioner. På så sätt kan man utesluta sökningar som kommer från en viss plats och sökfrågan prioriteras inte på samma sätt. Viktigt att tänka på är att annonserna även kan visas för personer som söker på webbplatsen www.google.se och vars IP-adress inte tillhör det uteslutna området.