Tävlingar på Facebook – akta dig för dessa fallgropar

2

Publicerad 07 september 2017, 10:09 av Robert Rollert

Tävlingar på Facebook och sociala medier är mycket populärt och ett bra sätt att få dynamisk spridning – men det finns några fallgropar som du bör se upp för!

Tävling är okej – men inte lotteri!

Jag ser många gånger tävlingar på Facebook där man endast ska svara på en enkel fråga, gissa ett svar eller helt enkelt bara gilla och dela ett inlägg för att delta i tävlingen – då klassas det inte längre som en tävling utan som ett lotteri. För att bedriva lotteri krävs tillstånd från Lotteriinspektionen, något som inte kan ges till privatpersoner eller företag i dagsläget. Här kan du stöta på problem med den Svenska Lotteriinspektionen. När du bryter mot Lotterilagens bestämmelser kan det leda till en polisanmälan som i sin tur kan leda till domstolsförhandlingar och eventuellt straff som påföljd.

Mer om skillnaden mellan tävling och lotteri

För att en tävling ska klassas som just en tävling krävs att utgången bestäms av någon form av prestation. Det kan t.ex. vara en fototävling, förslag på en slogan eller någon form av kunskapsfrågor. Prestationsdelen ska dock vara signifikant och inte ringa, då kan det fortfarande ses som ett lotteri. Här görs alltid en helhetsbedömning av arrangemanget. Det finns även andra krav på vad en tävling ska innehålla för att vara laglig som t.ex. en jury, tävlingsregler etc.

Facebooks krav vid tävlingar

Även Facebook har tydliga regler för vad som gäller vid tävlingar på deras plattform. Deras första krav är att tävlingen hanteras på ett lagenligt sätt. Tävlingen måste också innehålla en bekräftelse på att den inte på något sätt är sponsras, stöds, administreras eller är knuten till Facebook. Inte heller personliga tidslinjer eller vänanknytningar får användas för administration av kampanjer, du får m.a.o. inte kräva att någon ska “tagga en vän” eller “dela på sin tidslinje” för att få delta i tävlingen.

Så hur gör jag?

Vi tycker fortfarande att tävlingar är ett bra sätt för att bygga varumärke och nå dynamisk räckvidd. Ett förslag är att man i sitt inlägg hänvisar till tävlingsregler och information på sin hemsida eller blogg – där man tydligt presenterar tävlingsreglerna. Det vill säga vilken juryn är, mellan vilka datum tävlingen pågår, vad som krävs för att vinna och när och hur vinnaren av tävlingen presenteras. Genom att göra på detta vis har Ni även drivit trafik till Er hemsida och visar att Ni är en seriös aktör.

Mer information

Läs mer om skillnaden mellan lotteri och tävling i denna publikation utgiven av Lotteriinspektionen, här finns även mer information om hur en tävling bör administreras: https://www.lotteriinspektionen.se/globalassets/dokument/informationsdokument/kommunala-lotterihandlaggare/skillnaden-mellan-lotteri-och-tavling.pdf

Facebooks regler för kampanjer och tävlingar: https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines

Gilla
Gilla Älska Haha! Wow! Sad Angry
2

Mer Viva i din inkorg!

Vivas integritetspolicy