Viva

Teamwork makes the dream Work

Viva Media
Publicerad , senaste uppdatering

Det är väldigt roligt att se vår vd Magnus Hasselteg och vice vd Arash Gilan pryda omslaget på senaste utgåvan av vd-tidningen. Artikeln återspeglar relationen mellan mellan dessa två och hur man kan jobba framgångsrikt som team. 

I just detta fall är den ena mer strategisk och den andra mer operativ. Det finns naturligtvis många olika sätt att arbeta på i ledningen och många olika sätt att fördela ansvaret. Det kan handla om ansvarsfördelning för olika avdelningar, affärsområden eller projekt men i just detta fallet var alltså fördelningen strategiskt och operativt ansvar. 

Att Viva valt denna uppdelning bygger till stor del på det faktum att Viva är en sammanslagning av tre olika byråer med utmaningar som olika kulturer och system, geografisk spridning samt olika arbetsstrukturer. Utmaningen var att inte tappa fart i en marknad som ständigt förändras samtidigt som bolaget mer och mer går mot att fatta datadrivna beslut. 

– En viktig aspekt i detta var vikten av att kunna greppa hela bilden samtidigt som verksamheten måste fortsätta drivas framåt. Vi hjälper idag ca 2000 kunder och utvecklingen med dessa fick inte påverkas negativt av den omstruktureringsprocess vi befann oss i, säger Magnus Hasselteg.

Vi är glada att vd-tidningen uppmärksammat detta och hoppas artikeln kan vara till hjälp och inspiration för andra företag.