Sverige - Viva Media

Tillräckligt med information får din sida att konvertera

Nyhetsbrev
Publicerad , senaste uppdatering

När vi pratar om text och sökmotoroptimering diskuteras ofta vikten av textens relevans på en webbplats. Något som kommer naturligt eftersom texten är ett element som genomsyrar hela SEO-processen.

Det är en självklarhet att texten ska kunna ge besökaren ett mervärde och ha ett relevant innehåll. Men faktum är ju att man under textproduktionen gång även behöver ta hänsyn till förväntningar på sidans utseende och struktur. Men hur går man tillväga vid uppbyggnaden av bra webbcopy?

Design & besökaren

Effektiv webbcopy för mig är ett textinnehåll som arbetar i symbios med sidans övriga designelement samtidigt som det ger besökaren tillräckligt med information. Vanligtvis så delar man in webbsidans design i tre olika element: Grafisk design, Informationsdesign och Interaktionsdesign.

Grafisk Design är den direkta upplevelsen av en sida. En besökare som söker en produkt har förväntningar för hur den grafiska upplevelsen av webbplatsen bör se ut. Förväntningar som bygger tidigare intryck av upplevelser som konsument.

Sidans informationsdesign handlar i mångt och mycket om textinnehållet och hur det disponeras genom rubriksättning, styckeindelning och placering av texten.

Interaktionsdesign är en sidas förmåga att vägleda besökaren och möjligheten till en god översikt. En webbplats med en fungerande interaktion gör det enkelt att t.ex. ta sig igenom kassan, få kontakt med kundservice och ta reda på prisuppgifter.

Texten & användarvänlighet

Målet med i stort sett varje webbplats är att skapa en användarvänlig sida för besökaren. Man vill ge besökaren ett mervärde som skapas genom rätt kombination av den grafiska, informativa och interaktiva designen. Det gäller att finna rätt symbios för att uppfylla besökarnas förväntningar, förväntningar som skiljer sig beroende på vilken bransch du verkar inom.

Det finns branscher där besökaren förväntar sig en sida som fokuserar på grafisk design medan andra områden kan vara med informationstunga. Viktigast är att man hittar rätt balans och att alla designelement är involverade. För oavsett hur snygg din sida må vara måste faktiskt dina besökare kunna ta till sig rätt information och navigera.

Ge tillräckligt med information

När man vet hur man ska bygga upp sidan är det dags att finslipa informationen. Många sidor använder sig av allt av en startsida med allt för brett informationsfokus. Bred information som tar mycket plats, något som ofta inte spelar speciellt väl med den grafiska och interaktiva designen.

Fokus ska inte ligga på att ge all information, ge tillräckligt med information för att leda besökaren vidare. I nästa steg får besökaren sedan ta del av djupare information på området, dvs. ytterligare mervärde för en relevant besökare. På så sätt får man besökaren att agera på det sätt man vill, något som förhoppnings avslutas med att webbplatsen konverterar.