Sverige - Viva Media

Två av grundarna blir majoritetsägare

Press
Publicerad , senaste uppdatering

Getupdated, som idag är huvudägare till 51% i MediaAnalys, har tecknat en avsiktsförklaring om att avyttra hela sitt innehav i MediaAnalys Trisodium AB till två av bolagets grundare vilka idag tillsammans äger större delen av resterande aktier.

Vid tecknande av ett bindande avtal är det avtalade försäljningspriset 32 MSEK. Parternas avsikt är enligt avsiktsförklaringen att teckna ett bindande avtal under maj 2010. Köpare är en grupp investerare under ledning av två av MediaAnalys grundare, Henrik Zobal och Marcus Bäckman.

“Genom affären blir MediaAnalys återigen ett “självständigt” bolag. Både jag själv och min kollega Marcus Bäckman ser fram emot att driva bolaget vidare på resan mot att bli ledande i Sverige inom det expansiva området för internetmarknadsföring” kommenterar MediaAnalys VD, Henrik Zobal