Undvik misstagen i innehållet som påverkar webbplatsens synlighet

Att textinnehållet på en webbsida skall vara intressant, relevant, unikt och ha en hög kvalité är inget nytt. En strävan efter att ha ett så bra innehåll som möjligt för användarna är oftast lättare sagt än gjort. Men vad händer om misstag görs vid formuleringen av texten, kanske stavfel och grammatiska fel dyker upp i […]

Publicerat
Inlägg SEO

Att textinnehållet på en webbsida skall vara intressant, relevant, unikt och ha en hög kvalité är inget nytt. En strävan efter att ha ett så bra innehåll som möjligt för användarna är oftast lättare sagt än gjort. Men vad händer om misstag görs vid formuleringen av texten, kanske stavfel och grammatiska fel dyker upp i stora delar av textinnehållet? Kan det påverka synligheten för webbinnehållet (webbsidans ranking) utöver att användarvänligheten försämras?

Undvik uppenbara felstavningar i textinnehållet för nyckelord

Om felstavningar görs i textinnehållet och i viktiga nyckelord upprepade gånger, kan detta leda till stora effekter för en försämrad synlighet, då relevansen försvinner. Detta bör vara en självklarhet för de flesta.

Påverkar innehållets formulering synligheten?

I en video på GoogleWebmasterHelps -kanalen på youtube, besvarar Matt Cutts en fråga om stavning och grammatik har någon betydelse vid bedömningen av webbinnehållet och webbplatsens kvalité.

I videon ger Matt inte ett konkret svar som ja eller nej. Däremot att stavfel och grammatik inte används som en direkt signal för synligheten på sökmotorn Google. Jag tror det finns många svårigheter med att använda detta som en direkt signal.  Bland annat p.g.a:

  • Att identifiera vilket språk sektioner av webbinnehållet är på.
  • Variationer eller avvikelser från språkets korrekta stavelser
  • Förkortningar, slang
  • Nya ord

Att hitta ett balans för hur mycket stavfel, grammatiska fel, meningsbyggnader i ett textinnehåll skall väga för synligheten är nog svårt att göra. Dock nämner Matt att han tycker det skulle vara rimligt att använda detta som en direkt signal.

Den direkta påverkan för lågkvalitativt webbinnehåll

Med “Panda”-uppdateringen skulle effekten bli minskad synligheten på bl.a. webbplatser med lågkvalitativt innehåll, kopierat innehåll m.m. Även om Matt säger att detta inte är en direkt signal så tror jag detta tas hänsyn till och kan mycket väl påverka synligheten i sökresultatet. Vilka de direkta signalerna var för synligheten i och med Panda-uppdateringen, kunde inte Amit Singhal avslöja, chef för Google:s sök. Men i ett blogginlägg om uppdateringen så skrev han följande frågor som en ex. webbredaktör kunde fråga sig själv, citerat:

“Does this article have spelling, stylistic, or factual errors? … How much quality control is done on content?  … Was the article edited well, or does it appear sloppy or hastily produced?“

Det behöver dock inte innebära att detta tas hänsyn till i de signalerna utan kanske bara är rekommendationer man vill ge till webbredaktörer i ett passande sammanhang. Men oavsett vad, om det påverkar eller inte så är det bra rekommendationer att ge för arbetet med innehållet på webbplatsen. Läs gärna även min kollegas artikel om hur man undviker Google Panda och ökar kvalitén på innehållet.

PageRank, ett samband med felstavningar

Matt Cutts gör även en korrelation med felstavningar och PageRank i videon som blev en nyhet på Search Engine Land. Citerat från videon säger Matt,

“We noticed a while ago that, if you look at the PageRank of a page — how reputable we think a particular page or site is — the ability to spell correlates relatively well with that. So, the reputable sites tend to spell better and the sites that are lower PageRank, or very low PageRank, tend not to spell as well.”

Detta är en uppgift som kan mycket väl stämma då Google själva har full insikt i PageRank och kan beräkna om det finns en korrelation med felstavning. Det kanske inte är någon konstighet att webbsidor med låg PageRank kan ha mer misstag i sitt textinnehåll men det behöver nödvändigtvis inte vara så för en webbsida med låg PageRank då korrelation inte är orsaken. Anledningen till detta kan exempelvis vara att man redaktionellt inte lägger lika mycket “energi” på textinnehållet som en populär webbsida eller webbplats gör och blir därmed en trolig indirekt påverkan för länkkraften mot webbinnehållet.

Vad Google vill uppnå och finns det en påverkan för synligheten?

Låt oss föreställa att vi levererar en produkt. Vad vi då måste ha i åtanke är att den “produkt” vi levererar skall i slutändan gynna användaren. Därför är Google högst intresserad av att detta blir en användvänlig produkt som dessutom är relevant. Gör vi misstag med produkten och skriver fel i textinnehållet, språkmässigt så kan det resultera till ett mindre eller inte alls användarvänlig och irrelevant information.

För att besvara frågan i början av artikeln, så är jag säker på att upprepade felstavningar, dålig grammatik och ett dåligt språk har en påverkan för synligheten även om detta inte är någon stor avgörande faktor. Och att det kanske finns signaler som tar hänsyns till detta i algoritmena men som är av en indirekt karaktär. Det är många pusselbitar som skall falla på plats och att skriva ett bra formulerat innehåll är en utav dom.

Innan jag avslutar artikeln, ger jag några tips till Er för hur Ni kan undvika försämrad synlighet gällande just detta är att: Ta en extra titt på och revidera ert webbinnehåll. Låt gärna någon annan korrekturläsa texten. Hasta inte igenom texten – Denna information skall vara till nytta för en slutanvändare.

Vad tror du? Har du några tips med hur ni arbetar med webbinnehållet?
Kommentera gärna nedan!