Viva

Uppdaterad segmentering i Google Analytics

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

Alla som är bevandrade i Google Analytics vet att avancerade segment är en av de mest kraftfulla verktygen vi har för att analysera trafiken på vår webbplats. Nu har Google kommit med en ordentlig uppdatering som tar oss närmare våra besökare och ger oss svar på betydligt mer intressanta frågeställningar.

En av de största begränsningarna i de gamla avancerade segmenten har varit att filtreringarna man gjort har varit på besöksnivå. Detta innebär att de segment man skapat bara har haft kopplingar till ett specifikt besök, inte en besökare.

I och med uppdateringen kommer vi att kunna göra segment som är på besökarnivå vilket öppnar upp en helt ny värld av möjligheter i vår analys.

Förutom uppdateringen av funktionaliteten så har även användargränssnittet fått sig en uppdatering:

Nytt gränssnitt för avancerade segment

 

Uppdaterad inmatning av filter

Så vad innebär dessa uppdateringarna i praktiken? Låt mig visa några exempel.

Segmentera på besökarnivå

Anta att vi vill ta reda på hur många besökare som kommit från en särskild annonskampanj och sedan handlat. Detta hade vi kunna göra våra gamla segment, dock med en viktigt begränsning. Endast besök där dessa två aktiviteter båda skett under samma besök skulle komma med i detta segment. I många fall kan det ju vara så att besökare kommer till webbplatsen via en kampanj och sedan återvänder till webbplatsen under ett senare besök och handlar.

Med uppdateringen kan vi nu segmentera efter användare eller unika besökare och kan då få fram alla tillfällen då dessa två aktiviteter skett.

Segmentera efter besökare

 

Analysera sekvenser

En annan situation där man tidigare fått förlita sig på avancerade funktioner som custom variables är för att analysera sekvenser av händelser.

Låt oss säga att vi skulle vilja titta närmare på hur många besök som landat på förstasidan och sedan klickat sig ner till ett speciellt produktområde.

Segmentera efter sekevenser

Genom att använda sekvenser i avancerade segment kan vi ange de olika stegen i sekvensen och få fram antingen under hur många besök detta skett eller hur många besökare som haft detta händelseförlopp.

Kohortanalys i avancerade segment

Ett tredje användningsområde för de uppdaterade avancerade segmenten är kohortanalys där man filtrerar besökare kopplade till specifika tidpunkter.

Ett användbart exempel skulle kunna vara utvärderingen av en social media-kampanj som kördes under en vecka i augusti.

Analysera kohorter

 

Kohortanalys med avancerade segment

Med ovan inställningar har vi möjlighet att se hur besök efter denna period sett ut och hur pass lång tid denna kampanj haft effekt och även hur hög omvandlingsfrekvensen för denna varit.

Social media kampanj

Som ni märker öppnar den här uppdateringen upp många möjligheter att analysera webbtrafik på nya sätt. Uppdateringen har ännu inte rullats ut till alla konton, men kommer att göra det under den närmsta tiden. Håll utkik och lycka till med ditt analyserande!