Viva

Uppdateringar för Regioninställningar

Nyhetsbrev PPC
Publicerad , senaste uppdatering

Det finns flera fördelar med att använda sig av Regioninställningar vid AdWordsannonsering, där målet är att synas i rätt sammanhang och få klick från potentiella kunder. Med hjälp av regioninställningar fokuserar du på de geografiska områden som ger bästa resultat genom att synas i den region där dina kunder befinner sig. Nu har Google uppdaterat funktionen genom att koppla ihop den till Google Maps. På så sätt kan du nu som annonsör få förslag på eventuella andra plats som kan vara av intresse och får dessutom mer information om de platser du anger, allt för att göra regioninställningen mer precis.

Förslag på eventuella platser av intresse

Förutom att gränssnittet för regioninställningar uppdaterats, för enklare navigering, gör den uppdaterade inställningen det lättare att få mer information om eventuella inriktningsplatser. Om du exempelvis vill annonsera i Stockholms län och du skriver ”Stockholm” i sökrutan under fliken Kampanjinställningar, visas nu andra möjliga förslag på platser. Förslagen baseras på platser som omsluter Stockholm, platser i närområdet, platser med ett likartat namn eller som omsluter en plats med ett likartat namn. Därefter kan du snabbt välja de regioner som du vill applicera för att effektivisera din annonsering.

Ett annat alternativ är att du, som tidigare, hittar platserna för annonseringar på en karta. Men nu visas platsgränserna mer i detalj. I det uppdaterade verktyget kan du även se gränserna för olika tillagda platser på samma gång. När du sedan har valt en eller flera platser är det enkelt att lägga till eller ta bort närliggande platser genom att klicka på förslagen.

Mer information om platser du anger

I det uppdaterade verktyget kan du nu få räckviddssiffror och kan på så vis göra en uppskattning av hur din målgrupp ser ut inom en viss angiven region. Detta baseras på antalet Google-användare i området genom cookies och bör därför endast användas för att få en ungefärlig uppfattning om hur området ser ut och vad det kan tänkas ge för resultat. När du använder den här funktionen så kan etiketten begränsad räckvidd visas vilket innebär att verktyget inte kan koppla samman användare med den region du angett. Detta kan vara för att det finns för få användare i regionen eller att det inte går att göra en spårning mellan IP-adressen och platsen. Men i dessa fall kan du fortfarande rikta in dina annonser till potentiella kunder som visat intresse för platsen genom att ha med sökord som innehåller platsen.

När du, precis som tidigare, ska rikta in en radie kan du rikta in dina annonser på användare i ett område centrerat runt en plats, i stället för att ange individuella städer eller regioner. När du riktar annonser med radie omvandlas cirkeln till de motsvarande städer eller regioner som denna täcker. Nu kan du dessutom välja att lägga till extra utvalda platser inom radien. Det rekommenderas att du övergår till rikta in en radie innan årsskiftet.

Övriga uppdateringar med funktionen

Förutom de uppdateringar som beskrivs ovan finns ytterligare ändringar i den uppdaterade regioninställningen som är viktiga att känna till för att du på bästa sätt ska kunna planera en effektiv Adwordskampanj. Begränsningar på platsinriktning är nu uppdaterade från 300 tillåtna platser per kampanj till 10 000 platser (plus ytterligare 500 närhetsinriktningar). En till bra funktion är att du kan ta fram en rapport för geografisk resultat som visar dig vilka angivna regioner som gav trafik, som du sedan kan anpassa din kampanj efter.