Viva

Utveckla och Fördjupa relationer i Sociala Medier

Sociala Medier
Publicerad , senaste uppdatering

Under de senaste dagarna kom en artikel från IDG.se om att 2011 är året då svenska företagen tröttnat på sociala medier. Som det nämns i artikeln handlar det om att många företag, som jag nämnt tidigare, ger sig ut på sociala medier utan att ha ett syfte med sin närvaro. Tyvärr blir då självklart satsningen en besvikelse eftersom det förväntade resultatet uteblir. Med andra ord är en framgångsrik strategi inom sociala medier något av de viktigaste satsningar ett företag kan göra, och det innan de ger sig ut i det sociala.

Det finns idag många listor på hur företagen ska göra för att lyckas med sin satsning i sociala medier. För trots att ett syfte finns kan det vara svårt att veta hur man gör för att få det önskade resultatet av satsningen. Då sociala medier handlar om relationer tänkte jag idag titta djupare på två specifika punkter som berör just detta; att utvecklar relationer och sedan fördjupa dem.

Utveckla relationer

För att skapa och utveckla relationer behöver ni för det för det första vara aktiva. Ni behöver agera, respondera och föra en dialog med era kunder eller partners. Visa att ni finns på plats och att ni nu är beredda på att vara med i dialogen genom att inleda diskussioner. Bjud in era besökare att delta, fråga efter åsikter och och be om tips och råd. Kom dock ihåg vikten av att tacka för de delade åsikterna. Var även tydliga med under vilka villkor ni är med i dialogen. Vilken policy gäller för er Facebook konto exempelvis och under vilka tider finns ni tillgängliga för att besvara frågor på Twitter. Många företag har exempelvis  förflyttat sin kundtjänst till de sociala medierna, vilket är ett utmärkt sätt att utveckla relationen till er befintliga och nya kunder. Men fundera över vad era kunder vill prata om.

För att kunna utveckla relationer måste ni självklart först och främst se till att era kunder hittar er i de sociala medierna. ’Facebookifiera’ er vanliga hemsida med like knappar etc. Se helt enkelt till att använda den traditionella reklamen för att få besökare till era nya kommunikationskanaler. Det är på grund av detta som en kombination av traditionella och sociala medier är så viktig.

Fördjupa relationer

När ni fått in era kunder till era nya kanaler behöver ni knyta era besökare till er. Som jag nämnt tidigare gäller det att leverera något som era nya kunder vill besöka och som era befintliga kunder vill återkomma till. Besvara frågorna; varför ska man ha en relation till er och vad intresserar era kunder? Ni behöver bli en naturlig källa till kunskap, engagemang och inspiration. En kommunikationskanal där ni kan dela med er av er specifika kunskap till era kunder och partners.

För att kunna fördjupa relationen med befintliga och lojala besökare och followers behöver även ert egna engagemang vara på plats. Genom att exempelvis varumärkesbevaka kan ni passa på att besvara era kunder i oväntade forum utanför era egna kanaler. Exempelvis genom att kommentera privata bloggares inlägg om era produkter eller tjänster. Viktigt är även att ni är uppdaterade och ligger rätt i tiden. Sociala medier är snabba och ni behöver befinna er i ’nuet’ för att vara intressanta. Era lojala besökare behöver också veta att ni ser dem, att ni ser deras åsikter och inlägg. Ett intressant exempel på detta är flygbolaget KLM som verkligen uppmärksammat sina kunder på ett mycket speciellt sätt: