Sverige - Viva Media

Vad är en blogg enligt Twingly?

Viva Media
Publicerad , senaste uppdatering

MediaAnalys har utvecklat webbsidan Newsroom för att på ett intressant och nyskapande sätt presentera och diskutera nyheter inom MediaAnalys bransch och där även MediaAnalys egna åsikter framkommer. På Newsroom finns kommentarsfunktioner, snabbfunktioner för spridning av inlägg till andra sociala medier, flickr, twitterfunktion och mycket mera. Jag anser att MediaAnalys Newsroom är en blogg, dock har Twingly en annan uppfattning – därav detta inlägg.

Vad är en blogg?

Enligt wikipedia  talar man om olika slags bloggar beroende på vad bloggarna tekniskt innehåller. Det finns flera olika typer av bloggar förutom de klassiska, textbaserade. Fotobloggar och videobloggar är exempel på detta. Man kan också dela in bloggarna efter anledningen till att bloggen skrivs. Man kan då tala om politiska bloggar, dagboksbloggar, företagsbloggar, marknadsföringsbloggar, affärsbloggar etcetera.

Företagsblogg är en form av blogg som drivs av ett företag. Företeelsen är mycket vanlig bland amerikanska företag, ett synsätt som även spritt sig internationellt. Vanligt är att nystartade internetföretag använder bloggen som en kommunikationskanal till kunder och användare.

Utseendet på bloggar varierar stort från enkla punktlistor med länkar till artikelreferat med kommentarer från skribenten. Gemensamt är att varje inlägg brukar ha en datumangivelse med det senaste inlägget högst upp. Ofta har inläggen någon sorts nyhetskaraktär. Bloggens besökare kan vanligtvis lämna kommentarer kopplade till varje inlägg, vilka då visas under inlägget.

Enligt Nationalencyklopedin  är en blogg, personlig och öppen dagbok eller logg på webben, typiskt bestående av regelbundna skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser. Ofta ges länkar till relaterade webbsidor och bloggar.

MediaAnalys newsroom

MediaAnalys Newsroom hade ett aktiverat konto hos Twingly fram till för ett par dagar sedan. Kortfattat kan man säga att Twingly följer och samlar vad bloggar skriver. På olika nyhetssiter (tex DN, IDG etc) visas vilka bloggar som länkar till artiklar hos dem. Som exempel kan visas ett inlägg jag skev för en tid sedan om framtidens byråer och länken som visas på IDG

Twingly bojkottar MediaAnalys newsroom

Sedan ett par dagar sedan har Twingly stängt av MediaAnalys Newsroom från Twingly. När vi upptäckte att vi inte längre fanns med skrev vi ett mejl där vi efterfrågade en förklaring. Svaret vi fick var:

’Hej,
eftersom Twingly är en bloggsökmotor inriktar vi oss i dagsläget endast på just bloggar. Självklart är det en definitionsfråga vad som klassas som en ’blogg’, det finns ingen exakt teknisk definition på begreppet men finns så klart vissa tekniska förutsättningar som ’måste’ uppfyllas (kronologisk ordning, RSS-/Atom-flöde, kommentarsmöjligheter). Fast det måste också vara så att en besökare av sidan intuitivt känner ’det här är en blogg’, det räcker inte med att det ’är som en blogg’.

Som det är nu så är er sida presenterad som ett ’newsroom, ett nyhets- och pressrum’, något som gör att vi har gjort bedömningen att besökare inte heller skulle se på sidan som just en blogg.

När sidan presenteras, och upplevs, som en blogg så indexerar vi jättegärna innehållet på er sida.

Vänligen Kristoffer Forsgren’

Ok, slutsatser man kan dra av detta; Det är en individuell bedömning Kristoffer Forsgren gjort, ej en generell riktlinje om vad som är / inte är en blogg som Twingly har. MediaAnalys Newsroom har samtliga funktioner som kännetecknar en blogg. Är det inte möjligt att ett nyhets – pressrum kan vara en blogg? Om MediaAnalys Newsroom inte uppfattas som en blogg, vilka förändringar behöver i så fall göras för att den skall uppfattas som just en sådan?

Detta hoppas jag att Kristoffer Forsgren kan ge svar på, det är ju ändå hans bedömning som gäller – alltså bör han också ha ett svar. Man kan också fråga sig vem det är som har gjort bedömningen att följande exempel på newsroom/bloggar är godkända av Twingly?

www.buzznewsroom.com
www.revedia.com/blog
www.krusenstern.ch
www.brionewsroom.se
http://blogg.svd.se/reklamochmedier

En snabb sökning i Twingly visar att floran av godkända bloggar är stor. De ser ut på en mängd olika sätt och har olika funktioner. Vad som kännetecknar dem alla är dock att inlägg publiceras i kronologisk ordning. Är det inte det som är kännetecknet på en blogg och det som Twingly borde gå efter?

Avslutningsvis

Jag hävdar att MediaAnalys Newsroom är en blogg, har intressanta artiklar inom olika ämnesområden och definitiv skall få vara med i Twingly. Det skall bli intressant att höra Forsgrens kommentar. Om inte MediaAnalys Newsroom
återigen tas med i Twingly får man ju förutsätta att många av ovanstånde bloggar också blir avstängda då även de kan vara svåra att urskilja från traditionella bloggar.