Viva Media

Vad är en bra CTR i Adwords?

PPC
Publicerad , senaste uppdatering

När man annonserar med Google Adwords är det viktigt att ha koll på sin CTR. CTR står för click-through-rate och är en procentsats av hur många som sett annonsen som faktiskt klickat på den. CTR:en har en avgörande del i kvalitetsresultatet för era sökord, vilket i sin tur är delvis avgörande i annonsauktionen. Generellt sett kan man säga att ju högre CTR desto bättre kvalitetsresultat och desto lägre CPC (cost-per-click). Av just den anledningen är det viktigt att man har koll på sin CTR.

Vad är en bra CTR?

Jag får ofta frågan ’ Vad är en bra CTR i Adwords? ’. Det är lite som att fråga ’Hur långt är ett snöre?’, det är svårt att svara på men i detta fall kan vi avgöra när snöret är alldeles för kort. Om vi ser över kvalitetspoängen för våra sökord kan vi hitta de sökord som har ett QS som brister pga förväntad sökfrekvens.

CTR:en avgörs av sökordskonkurrensen bland annat. Vanligtvis så är ett generellt sökord mer populärt och därav är konkurrensen större. Vi tar ett exempel på sökordet kläder.  Generella sökord genererar oftast fler visningar men procenten av de som klickar på annonsen blir relativt låg. Har man istället mer specifika sökord som barnkläder får man antagligen lägre antal visningar och färre klick men fortfarande en mycket bättre CTR. Det här sökordet är inte lika konkurrentutsatt men det är mer riktat och du får troligen in fler relevanta besökare. Däremot så om man har ett sökord med låg konkurrens och låg CTR så vet vi att det har ett lågt värde.

Viktigt att veta är att sökord med låg CTR påverkar kvalitetspoängen för alla sökord i den annonsgruppen. Kom ihåg att bryta ut lågt presterande sökord till en egen annonsgrupp om ni ändå vill ha kvar sökordet. Därför är det också viktigt att skilja på Display-kampanjer från kampanjer i söknätverket då en bra CTR i söknätverket skiljer sig så mycket från vad som är bra i Display-nätverket. Se över kvalitén på din annons, dina bud, position, och din dagliga budget i och med att de kan påverka din CTR.

Öka din CTR

Sträva alltid efter att öka din CTR. I och med att ni betalar för varje klick, vill man gärna att klickpriset ska vara så lågt som möjligt.

– Undvik att använda allt för generella sökord.

– Se över matchningsalternativen för sökorden.

– Fokusera på specifika sökord som beskriver produkten mer.

– Samla alla relaterade sökord i egna annonsgrupper.

– Skapa annonser som är högst relevanta gentemot sökorden i annosgruppen.

 

Slutligen är din position och din annonstext väldigt viktig för att få en bra CTR. Genom att förbättra sin CTR så kan man öka sin trafik och sänka sin CPC. En bra CTR är nyckeln till ett framgångsrikt Adwordskonto!