Vad är Google RankBrain?

Den 26 oktober i år började rykten florera att Google kommer släppa ett nytt AI (artificiell intelligens) system kallat för ”RankBrain”. Först ut att rapportera om detta var Bloomberg och detta har senare även bekräftas av Google. Vad är artificiell intelligens? Artificiell intelligens (även kallar maskininlärning) eller AI är när en dator kan vara lika […]

Publicerat
Inlägg SEO

Den 26 oktober i år började rykten florera att Google kommer släppa ett nytt AI (artificiell intelligens) system kallat för ”RankBrain”. Först ut att rapportera om detta var Bloomberg och detta har senare även bekräftas av Google.

Vad är artificiell intelligens?

Artificiell intelligens (även kallar maskininlärning) eller AI är när en dator kan vara lika smart som en människa, åtminstone i den betydelsen att skaffa kunskap och undervisas för att lära sig mer om ett eller flera ämnen.

Vad är RankBrain?

RankBrain är en del av Googles Hummingbird algoritm och är ett nytt maskinlärande AI-system som används för att hjälpa och bearbeta sökresultat. Så när luddiga formulerade frågor med underförstådda syftningar eller liknade ex: ”Vem är längst i världen på att bestiga världens högsta berg” dimper ned i Googles datorer, använder RankBrain sina erfarenheter, sin kunskap om liknande ämnen och sitt logiska tänkande för att klura fram ett resultat. Istället för att bryta ner sökningen ord för ord lär sig RankBrain att förstå sammanhanget i sökfrågan precis som du kan gissa vad någon säger till dig i en stökig omgivning, utan att höra hela frågan. Med andra ord gör RankBrain en relevant gissning utan att egentligen veta om det stämmer. 15 procent av alla sökningar som görs på sökmotorn är helt unika där Google saknar information/historia om sökningen. Med hjälp av RankBrain hoppas man även kunna ta hand om dessa sökningar och kunna presentera ett relevant resultat. RankBrain kommer framförallt förbättra förståelsen för b.la. olika språk vid exempelvis en röstsökning. Enligt Google är den nya algoritmen redan en viktig rankingsignal, den tredje viktigaste (gissningsvis är content och länkar viktigare) enligt källor från Bloomberg.

Hur påverkar RankBrain min sökmotoroptimering?

Eftersom Google kommer förstå det implicita (underförstådda) i sökningarna mycket bättre framöver tro jag att vikten av trovärdiga källor och att kunna svara på frågor i sitt textinnehåll kommer bli en viktigare faktor för att kunna ranka i framtiden. Man bör därför se över sitt textinnehåll och förklara usp:ar med ens tjänster/produkt och även förklara vad, hur och varför produkten/tjänsten finns för att lyckas med sin sökmotoroptimering.