Viva

Vad händer med Google Panda?

Content Sökmotoroptimering
Publicerad , senaste uppdatering

Många undrar säkert vad som hände med Pandauppdateringen, Googles vapen i kampen mot irrelevant och spammat textinnehåll. Det var uppdateringen som en gång för alla skulle sätta stopp för webbplatser som producerar mängder med irrelevant och lågkvalitativt innehåll och lyfta webbplatser med relevant innehåll.

Stora förändringar i Googles sökresultat förutspåddes, men ingen visste riktigt vad man skulle förvänta sig. Hur skulle det egentligen påverka min webbplats? En mängd webbplatsinnehavare började se över sitt innehåll eftersom man befarade att straffas. Men hur har det egentligen gått?

Googles Pandaalgoritm sjösattes för engelskspråkiga länder i februari i år. I april kom en ny uppdatering som kallats för Panda 2.0. Under sommaren och hösten har det sedan kommit bekräftade uppdateringar med jämna mellanrum. Google Panda är en längre process som består av flera uppdateringar. Det är därför ganska så svårt att utvärdera algoritmens totala påverkan. Vi kan däremot utvärdera vilken inverkan Google förändringar har haft hittills och vad som händer just nu.

Panda 2.5

Den senaste uppdateringen som bekräftats av Google kallas för Panda 2.5 och aktiverades första gången i slutet av september. Searchenglineland.com har dock upptäckt Pandarelaterade förändringar som skett veckorna efter 2.5-uppdateringen. Google bekräftar att detta är förändringar som ingår i den senaste uppdateringen. Google Panda 2.5 får därför ses som en serie uppdateringar som skett under en längre tid. Något som är en nyhet sett till andra Pandauppdateringar. Annars har Panda 2.5 fokuserat på omvärderingar kring hur webbplatser interagerar med Panda-algoritmen.

Google Panda

Vad är resultatet av Google Panda?

Google Pandas inverkan på Googles sökresultat och vår syn på webbplatser har givetvis förändrats. Det är nog tur att den förändring som skedde inte blev så drastisk som det målades upp. Även om detta troligtvis varit ett planerat tillvägagångssätt från Googles sida.

Uppdateringarna av algoritmen har skett bitvis och planerat. Något som gör att inverkan på sökresultaten inte har blivit lika stor som man trodde. Men kommer vi se tillbaka på Google Panda om några år så kommer vi nog inse att det var en förändring som hade stor påverkan kring hur vi disponerar textinnehåll på webben.

I Sverige har vi givetvis känt av förändringarna, men vi vet ofta vad vi kan förvänta oss. Uppdateringarna sker ju ofta i USA innan det kommer hit. Så man kan vidta åtgärder som förhindrar eller bromsar processen.

Arbeta för ett relevant & kvalitativt innehåll

Även om Google Panda inte fick det gigantiska direkta genomslag som man befarade så har det givetvis påverkat resultaten och vår syn på textinnehåll. Panda alltid vara stark faktor i kampen mot lågkvalitativt innehåll och spammade texter.

Men Google Panda har faktiskt gjort oss medvetna om vårt eget innehåll. Uppdateringen har gjort att fler har vaknat till och insett att det inte längre går att ta genvägar till bättre resultat. Vi blir mer måna om att vårt innehåll ska uppfylla ett värde för våra besökare.

Så lägger du redan resurser på att skapa ett relevant och kvalitativt innehåll är du på rätt väg. Fortsätt jobba i den riktningen och du behöver aldrig bekymra dig om Googles Pandauppdateringar.

Hur har  Google Panda påverkat dig och din webbplats?