Viva

Våga vara kreativ – det har aldrig varit enklare än nu

AI Ledarskap Marknadsföring
Publicerad , senaste uppdatering

I eran av AI-hysteri är människan och det mänskliga kraftigt underskattat. Det finns så mycket i oss som maskiner aldrig förmår att efterlikna varav kreativitet kanske är den viktigaste.

Det finns en berättelse på TED som jag älskar, berättad av Sir Ken Robinson, som han även återger i sin bok ”The Element”. Han talar om en grundskollärare som höll en teckningslektion för en grupp sexåringar. Längst bak i klassrummet satt en liten flicka som vanligtvis var ganska passiv i skolan. Men under konstlektionen var hon full av passion. Efter att ha suttit försjunken i sitt arbete i över tjugo minuter, gick läraren fram till henne, nyfiken på vad hon ritade.

Utan att titta upp svarade flickan direkt: ”Jag ritar en bild av Gud.”

Förvånad sa läraren: ”Men ingen vet hur Gud ser ut.”

Flickan svarade: ”Strax vet de det.”

Jag älskar den här historien. Den påminner mig om att barn är fantastiskt säkra på sin egen fantasi och kreativitet. Som Robinson påpekar i sin bok, om man frågar en grupp barn om de anser sig vara kreativa, kommer troligtvis alla att räcka upp handen. Men om du ställer samma fråga till gymnasieelever kanske bara några få gör det. Och bland vuxna, kanske nästan ingen alls. Detta upptäckte den amerikanska psykologen George Land när han testade kreativiteten hos ettusen sexhundra barn på 1960- och 70-talet. Vid fem års ålder visade hela nittioåtta procent av barnen genialitet i form av kreativitet. Men när samma grupp testades vid tio års ålder, kunde bara trettio procent betraktas som kreativa genier. Vid femton års ålder sjönk andelen till tolv procent. Att åldras innebär ofta att vi blir mer försiktiga, men vi bör ständigt bevara vår nyfikenhet, för vi lär oss så länge vi lever.

Barnet i historien var inte rädd för att hennes teckning av Gud skulle bli ”fel”. Robinson påpekar att barn, till skillnad från vuxna, inte är rädda för att göra fel. De tar chanser, de provar sig fram. Men med tiden kan den inställningen försvinna, och de blir rädda för att göra fel, stigmatiserade av samhället.

Han menar att om du inte är beredd att ha fel, kommer du aldrig att skapa något originellt. Det är ett kraftfullt påstående, och det stämmer. Men ofta är vi mer rädda för att göra fel än för att göra rätt. Den största risken är faktiskt att inte ta några risker alls och livet belönar oss i proportion av de risker vi tar. Noll risker innebär noll belöning helt enkelt. 

Michelangelo sa att varje stenblock bär på en skulptur inom sig, och det är skulptörens uppgift att upptäcka den. Detta citat är så talande kring människans potential och om våra liv. Kreativitet finns inom oss alla. Även om livets plikter, ansvar och vardagliga sysslor kan dämpa den, finns den där, väntande på den där gnistan.

Den väntar tålmodigt på att vi ska låta den träda fram i ljuset av vårt medvetande. Men frågan är om vi vågar? Som en person i medelåldern, som värdesätter kreativitet, vet jag att många i min generation inte uppmuntrades till kreativitet i skolan. Jag fick själv ofta höra att jag inte var kreativ och jag tror att jag inte är ensam. Detta har lett till en generation som inte tror att de är kreativa om de inte har ett konstnärligt yrke allt i den maskinella industrialismens era som gör vad den kan för att forma en mätbar värld och förinta värdet i det omätbara. Picasso sa att alla föds som konstnärer, men utmaningen är att förbli det när vi växer upp. Jag älskar det synsättet för kreativitet är inte bara viktigt för ett inspirerat och roligt liv, utan det är ännu viktigare när vi blir äldre för att hålla våra sinnen alerta och ge våra liv skönhet och mening.

Det behövs en renässans kring kreativitet och det är aldrig för sent. 

Om du känner att du behöver upptäcka din kreativa sida, kom ihåg att det inte är en destination, utan en process. Och den resan kan vara underbar. Det handlar inte om att någon lär dig att vara kreativ, utan om att uppmuntra din nyfikenhet och tänka utanför boxen. Det är så du kan se utanför vår gemensamma verklighet och skåda något gudomligt där du kan ”rita gud” som ingen annan ser. En ny bok, promenad, resa eller oväntat samtal kan väcka saker i dig som du inte visste att du hade. Jag brukar säga att varje person som vill något vettigt med sitt liv och sin karriär bör avsätta minst trettio minuter per dag för detta.

Det häftiga är att med dagens AI-verktyg har det aldrig varit enklare att vara kreativ och skapa konst. Ingen kan nu skylla på att de inte kan hantverket, utan det är bara vår vilja, fantasi och rädslor som kan stoppa oss. 

Låt ingen definiera vad du är och inte är. Ta dina gåvor och ditt liv på allvar, för ingen kommer att göra det åt dig, inte ens AI.