Välj rätt webbutik!

Fler och fler affärsverksamheter flyttar idag ut på nätet. Antingen bedrivs all försäljning via webben eller i många fall fungerar åtminstånde en e-butik  som ett komplement till den ordinare verksamheten. I en undersökning som Jetshop har gjort och som presenterades bland annat i Internetworld i April 2009 visade det sig att hela 78 procent av de […]

Publicerat
Inlägg E-handel

Fler och fler affärsverksamheter flyttar idag ut på nätet. Antingen bedrivs all försäljning via webben eller i många fall fungerar åtminstånde en e-butik  som ett komplement till den ordinare verksamheten. I en undersökning som Jetshop har gjort och som presenterades bland annat i Internetworld i April 2009 visade det sig att hela 78 procent av de tillfrågade tror att omsättningen kommer att öka via e-handeln under de kommande sex månaderna.

Många av e-handlarna har också fysiska butiker (nästan 70 procent), men där är optimismen inte lika stor. Drygt hälften av de tillfrågade, 52 procent, tror att de fysiska butikerna kommer att öka sin omsättning. Med andra ord är det betydligt större andel som tror att e-handeln kommer att öka till skillnad mot den fysiska butiken.

Hyra eller utveckla en egen webbutik?

I dagarna presenterar Internetworld en guide som belyser vad som är viktigt att tänka på när man skall välja rätt e-handelslösning. Några av de viktigaste punkterna är enligt men mening att börja med att fundera på om Ni skall hyra en webbutik eller bygga och drifta en egen nätbutik. Det finns idag många bra e-butiker som man kan hyra och betala för månadsvis. De har ofta bra grundläggande funktioner såsom produktsortiment, varukorg, kundregister & betallösningar.

Jämför många olika leverantörer mot varandra och vad som ingår. Är det vissa funktioner som man måste betala extra för att aktivera? Och hur är det om man vill ändra webbsidans texter och design, kan man göra det enkelt själv eller måste det gå genom leverantöreren? Ytterliggare en viktig frågeställning att ta ställning till är vem som har rättigheten till webbutiken och dess innehåll den dag du eventuellt vill byta e-handelssystem?

Om Ni istället väljer att låta bygga en egen webbutik från grunden tar det längre tid, men Ni kan däremot få den precis som Ni önskar. Dock behöver Ni inte bygga allt från grunden, det finns e-handelsplattformar som Ni installerar på en egen server och som Ni kan anpassa som Ni vill, och de finns både som open source och kommersiella alternativ.

Webbutik & sökbarhet

Oavsett om man väljer en färdig webbutik eller om man bygger den själv finns det en otroligt viktig aspekt att ta hänsyn till, nämligen sökbarhet. Enligt Statistiska Centralbyrån (Statistik, Informationsteknik, 17 december 2008) visar det sig att 75% av internetanvändarna planerar att göra ett inköp när de använder sökmotorer. Vidare visar statistik från Statistiska Centralbyrån att cirka 83 procent av alla svenskar mellan 16–74 år använder sig av internet i stort sett varje dag eller åtminstone varje vecka. Med andra ord är det därför naturligtvis viktigt att webbutiken syns högt uppe på sökmotorerna när en potentiell kund är ute och söker efter det Ni tillhandahåller!

Analysera webbutiken

Lägg därför extra mycket tid & energi på att analysera vilka möjligheter Er framtida webbutik har att ranka högt i sökmotorerna. Det finns en mängd guider Ni kan läsa om detta på nätet. Har Ni inte kompetensen själva, rekommenderar jag Er att anlita en expert på området. Det är trots allt Era framtida kunder som Ni annars missar genom en dåligt sökmotoroptimerad webbutik!