Viva

Var synlig för dina kunder när deras behov uppstår

Google Ads PPC
Publicerad , senaste uppdatering

Traditionell marknadsföring har historiskt sett övergripande kretsat kring en strategi man ofta benämner som “push media”. Detta innebär kort och gott att marknadsföring har varit en envägskommunikation där företag har kommunicerat ut budskap och erbjudanden till konsumenter, oavsett om konsumenterna vid den tidpunkten har varit mottagliga för det eller inte. Till skillnad från det så kan man säga att digital marknadsföring till största del har byggt på en omvänd marknadsföringsstrategi “pull media”. 

Strategin pull media bygger istället på att konsumenter, som efterfrågar en vara eller en tjänst, aktivt själva söker upp företag som kan tillgodose deras behov när de väl efterfrågar en vara eller tjänst. I stora drag skulle man kunna säga att fokus har gått från att mer sällan “jaga” konsumenter i tid och otid med marknadsföring, till att snarare säkerställa att man som företag finns tillgänglig för kunderna med exakt rätt erbjudande vid exakt rätt tidpunkt, när konsumenterna själva söker efter det. På så vis har konsumenterna gått från att vara passiva mottagare av marknadsföring till att bli aktiva aktörer i marknadsföringsprocessen.

 

Google Ads ger synlighet när kundens behov uppstår

 

Ett av de mest uppenbara exemplet på en marknadsföringsmetod som bygger på pull media är betalda sökannonser med Google Ads. Med Google Ads kan företag välja vid vilka sökningar som deras annonser ska visas för kunder i Googles sökresultat.

Det geniala med denna marknadsföringsmetod är att kunder enbart exponeras för dina betalda annonser när de själva aktivt söker efter ditt erbjudande.  

 

Så vad får människor att klicka på annonser på Google? 

 

Google Ads är som sagt en form av marknadsföring som konsumenter exponeras för när de själva har genomfört en sökning på Google. Det har visat sig att ca 65% av klick på betalda sökannonser görs av kunder som har för avsikt att köpa något direkt. 

 

Den vanligaste anledningen att en person klickar på en betald annons är för att få svar på en fråga. Det är med andra ord redan tydligt att konsumenten efterfrågar något du erbjuder och sannolikt är redo att agera, om ditt erbjudande matchar konsumentens efterfrågan. På så vis är detta ett tillfälle där konsumenter är väldigt mottagliga för det marknadsföringsbudskap som du kommunicerar i dina betalda sökannonser. En person som till exempel googlar “Vart kan man få tag på en taxi i Visby?” kommer med största sannolikhet intressera sig för en betald annons från ett taxibolag i Visby. 

 

Ditt erbjudande finns helt enkelt tillgängligt för kunden vid precis det tillfälle som kunden efterfrågar det. Därför kan man tänka sig att den betalda annonsen till viss del blir en behjälplig funktion för konsumenter att nå det de söker, snarare än att de ser annonsen som ren reklam. 

 

Detta skulle kunna vara en av orsakerna till varför många personer inte riktigt uppfattar att de klickar på betalda sökannonser. Mellan 36% till 50% av konsumenter kan inte avgöra skillnaden mellan betalda annonser och organiskt innehåll högst upp i Googles sökresultat. Trots detta är personer som klickar på betalda annonser generellt 50% mer benägna att genomföra ett köp, än personer som klickar på organiskt innehåll på Google. Det är fascinerande hur man med hjälp av ett marknadsföringsverktyg, som bygger på ett aktivt åtagande från konsumenterna, har kommit att bli ett av dagens mest effektiva marknadsföringsverktyg för konvertering. 

 

Fyra vanligaste anledningarna till klick på Google Ads

33% klickar eftersom de fick svar på frågan från sökningen. Ju mer relevant information du lyckas förse dina kunder med i dina sökannonser, ju bättre är det.

26% klickar eftersom texten nämnde ett bekant varumärke. Vi gillar att interagera med varumärken vi redan är bekanta med. Hjälp kunden att förstå vem du är och vilka varumärken du har.

20% klickar på en länk som är högt listad i sökresultatet. Säkerställ att du alltid håller god kvalitet på din annonsering, har rätt innehåll i dina annonser och håller konkurrenskraftiga bud på dina sökord, för att optimera möjligheten att rankas högt.

19% klickar pga titeln, beskrivningen eller bilden är övertygande. Lär dig vilket annonsinnehåll och vilket budskap som just dina kunder tilltalas av. Är det skräddarsydda lösningar, låga priser, utomordentlig service eller kanske trygghet de efterfrågar? Det finns mycket att vinna på när man lyckas förmedla rätt känsla med sina annonser.

 

Som ovanstående punkter visar så är det inte företagen, utan kunderna som sätter reglerna för vilket upplägg som kommer vara en framgångssaga eller inte på Google. För företag innebär detta att man i stora drag behöver förhålla sig till de reglerna, ändra fokus kring vad man själv vill ha och istället lära sig vad kunderna vill ha för att nå bästa möjliga framgång med Google Ads.