Viva

Varför intro-sidor bör undvikas

Sökmotoroptimering Teknisk SEO
Publicerad , senaste uppdatering

Med intro-sida menar jag en sida som visas innan man kommer till själva startsidan.

Några exempel på vanliga intro-sidor

  • En film i exempelvis Flash
  • Val av någonting, exempelvis språk eller om man är företag eller privatperson

Varför är det dåligt med intro-sidor?

Ur användarsynpunkt

Att visa upp någonting snyggt gjort i Flash, eller en läcker filmsnutt innan startsidan visas kan tyckas vara en bra idé. Nackdelen är att användare av webben är stressade och väntar inte länge innan de klickar vidare eller lämnar sidan. Jag har läst någonstans att en användare stannar i max 4 sekunder på en sida i avgörandet om den är intressant nog eller ej.

Vissa väljer att lägga språk eller andra val på förstasidan. Det gör att användaren inte direkt får den information denne söker, då det krävs ett extra klick för att komma in.

Ur sökmotorsynpunkt

I de fall jag tar upp ligger en intro-sida på förstasidan, där startsidan borde ligga. Eftersom startsidan inte ligger på förstasidan hamnar den ett steg längre ner. Det gör att sökmotorerna måste ta sig ett steg längre ner i hierarkin. Huvuddomänens rot är för det mesta starkast eftersom de flesta länkar till rotsidan. Även i den interna länkstrukturen brukar man länka till roten (på förstasidan) genom menyval som ’Hem’ eller ’Start’.

Vad innebär då detta för resultatet? Startsidan får betydligt mindre kraft och kommer inte alls så högt i sökmotorernas träfflistor som den skulle kunna göra om den var placerad i roten (på förstasidan).

Vad ska man göra istället?

Istället för intro-sida med flash-film

Om det är viktigt att visa upp en flash-film för användarna kan man med fördel placera filmen som en del av startsidan. Det gör att användaren snabbt kan navigera sig vidare med de menyer som finns, eller titta på filmen. Man tvingar dem då inte att se filmen.

Istället för intro-sida med språk eller andra val

Jag tar språkvalet som exempel. Man kan sätta flaggor någonstans som en del av startsidan. Skulle användaren komma in på fel språk är det enkelt att växla språk. I annat fall kan användaren direkt välja det menyalternativ denne önskar. Inga onödiga klick krävs.

Slutord

Som med allt annat finns det undantag. Det kan vara så att förstasidan inte är den starkaste och om så är fallet kan det kortsiktigt vara dumt att göra om strukturen.

Om man har en startsida på förstasidan men ändå av någon anledning ändå vill ha en intro-sida kan man lägga den som ett Javascript-lager, en ’lightbox’, exempelvis Thickbox. Det är mer lämpligt ur sökmotorsynpunkt då man inte behöver förändra strukturen.