Viva

Varför ser inte dina fans alla inlägg?

Sociala Medier
Publicerad , senaste uppdatering

Får alla dina fans ta del av alla inlägg på ditt företags facebooksida? Svaret på den frågan är vanligtvis nej. Beroende på hur aktiv din sida är och hur aktiva dina besökare ges olika förutsättningar för spridningen av din information. Om användaren t.ex. inte lagt till företaget i sin intresselista så riskerar man att missa företagets inlägg.

Men hur löser man detta problemet och hur arbetar du själv för att dina inlägg ska visas för alla dina fans? Det är vad vis ska försöka svara på här.

Facebookskolan har det gjorts en djupare analys kring frågan. I denna analys har det hämtats statistik från 71 478 inlägg som svenska företag publicerat under i September och Oktober.

Detta då man vill se om populariteten och räckvidd försämrats på sistone. För att få några resultat så sparades 25 016 inlägg från ca 3000 svenska sidor under September. Dessa inlägg engagerade i genomsnitt 91 stycken användare (Som gillat, delat eller kommenterat). I oktober sparades det ner 46.472 inlägg från samma sidor.
Här blev genomsnittet 130 stycken engagerade användare.

Statestik på inlägg och engagemnag
Bilden är hämtad från Facebookskolan.se

Resultatet av detta innebär att räckvidden och engagemanget snarare blivit högre än sämre.

Var är förklaringen till att folk påstår att räckvidden blivit sämre?
Det finns inget exakt svar på denna fråga, men det finns ett par anledningar som gör att företag tror att räckvidden försämrats.

Den första anledningen är att Facebook för knappt ett år sedan lanserade  en annonseringsform som man kallade Reach Generator. Denna form var till för att säkerställa att man nådde en majoritet av sin sidas fans. Facebook meddelande att man kunde nå upp till 85% av sina följare, istället för 15-20%. Nu får man ha i åtanke att denna annonseringsform lades ner i början av september, så har man haft ett tapp efter detta så är det av någon annan anledning.

Den andra anledningen är att det skrivits om tapp på räckvidd runt den 20:e September. Detta ser ut som som att Facebook justerat en visuell parameter i Insights som gör att företag har sett en visuell försämring. Man har samtidigt kunnat konstatera att engagemangen i inläggen har varit de samma.

Varför når man inte alla sina följare?
En av anledningarna till detta är rätt enkelt förklarat. Tänk er att nu publicerar ett inlägg någon gång på förmiddagen. Vissa av era följare kanske inte loggar in förrän senare på kvällen samma dag. Då har denna personen antagligen nyare inlägg i sitt nyhetsflöde som kommit till efter ert inlägg. Användaren orkar inte scrolla så långt i sitt nyhetsflöde och missar helt enkelt ert inlägg.

För att bedöma vad som är intressant i en användares nyhetsflöde använder Facebook Edgerank. Detta innebär att om en användare gillat er sida för 6 månader sedan, men inte har varit aktiv eller engagerat sig i era inlägg så kommer Facebook göra bedömningen att era inlägg inte är av intresse för användaren.
Därför är det så viktigt att man producerar engagerande och underhållande inlägg som håller era fans uppmärksamma.