Viva

Varumärkespolicy för sponsrade länkar

PPC
Publicerad , senaste uppdatering

Varumärkesintrång är något Google ser allvarligt på, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är annonsörerna som har främsta ansvaret för både sökorden och annonstexterna som de använder sig av. Google är tydlig med att påpeka att de inte är medlare i tredjepartskonflikter utan istället uppmuntrar de först och främst att varumärkesägaren och annonsören löser sina konflikter sinsemellan. Men det går självklart att anmäla varumärkesintrång i de fall man inte har lyckats åtgärda detta på egen hand. Då är det viktigt att komma ihåg att Googles varumärkespolicy gäller sponsrade länkar och inte sökträffar i den s.k. organiska listan. Det är även viktigt att observera att varumärken är lokala och gäller endast vissa tjänster och produkter och av den anledningen kan samma varumärke ha olika ägare beroende på land och/eller bransch. Ägaren av varumärket behöver heller inte vara AdWords annonsör för att kunna skicka in ett varumärkesanspråk.

Varumärkesanspråk

Ägaren av ett varumärke kan antingen skicka in ett allmänt- eller specifikt varumärkesanspråk.

Allmänt varumärkesanspråk innebär att Google utreder varumärket i alla relevanta annonser och varumärkesägaren behöver inte ange den specifika webbadressen som fallet gäller. Viktigt i det här fallen är att ange om de finns specifika annonsörer som har tillstånd att använda varumärket ifråga.

Specifika varumärkesanspråk innebär att Google granskar varumärket i enbart specifika annonser och varumärkesägaren måste ange de webbadresser som ska utredas.

I fall Google tagit emot och godkänt ett varumärkesanspråk kommer annonsören inte kunna använda det varumärket som sökterm varje sig som sökord eller i annonstexter.

Begär undantag

Om någon hindras från att använda ett varumärke men inte håller med om att ägaren ska ha exklusiva rättigheter, exempelvis om du är återförsäljare, får du kontakta varumärkesägaren och komma överens om att du får använda varumärket. Ägaren av varumärket kan när som helst ändra eller återkalla auktoriseringen. Observera att det endast är varumärkesägaren som kan fatta ett sådant beslut vilket betyder att dotterbolag, exempelvis, inte kan ansöka och beviljas rätt att använda ordet.

Oavsiktlig användning av varumärke

I vissa fall kan man oavsiktligt annonsera på någon annans varumärke genom att man använder standard inställning på sökorden, dvs bred matchningstyp. Samtidigt finns det vissa som använder just sökorsinställningar som ett sätt att kunna synas på en konkurrents namn och försöka förvirra sökaren till att klicka på den annonsen i stället. Men vid ansökning om varumärkesintrång kan Google göra en kontextuell koppling mellan varumärket, företagsnamnet, produkten. Men i det fall det är oavsiktligt, och du inte vill hamna i konflikt med varumärkesägaren kan du undvika varumärket i fråga genom att ändra sökordsinställningen till exakt-sökordsinställning eller lägga till ordet som ett negativt sökord om du vill fortsätta använda dig av det breda matchningsalternativet.