Viva

VD-podden #104 Jonna Bornemark – Utforska Identitet i Svåra Tider

VD-podden
jonna bornemark och arash gilan
Publicerad , senaste uppdatering

Jonna Bornemark är en svensk filosof och professor som arbetar på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Hon har skrivit flera böcker och artiklar, där hon utforskar en mängd filosofiska ämnen som rör bland annat kroppslighet, mätbarhet och bildning. Bland hennes mest kända verk är ”Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedantens världsherravälde” från 2018.

I detta avsnitt diskuterar vi Jonnas filosofiska synsätt, hur det har påverkat hennes syn på identitet och det personliga värdet bortom yrkesroller. En djupgående diskussion förs kring hur samhället och kulturen påverkar vår identitet och våra värderingar. Hur mäter vi framgång och vart ligger balansen mellan personlig sårbarhet och professionella krav. Hur påverkar detta vår förmåga att vara autentiska i olika sammanhang.

Lyssna nu via Spotify:

Eller via Apple Podcast