Sverige - Viva Media

VD-podden #24: Dilsa Demirbag-Sten – vad näringslivet kan lära av ideella sektorn

VD-podden
Publicerad , senaste uppdatering

Dilsa Demirbag-Sten sitter med i inte mindre än sju styrelser för olika välgörenhetsorganisationer. Ett engagemang som flerfaldigt har belönats med olika utmärkelser och hon blev i år invald i styrelsen för Nobel Prize Museum. 2011 var Dilsa med och grundade Berättarministeriet som verkar för barns lika rätt till utbildning, något som möjliggörs genom extra stöttning i språk eftersom det är en grundpelare för inhämtandet av kunskap. 

I avsnittet får du lyssna på ett samtal om att låta värderingar större än att bara driva ett bolag mot vinst låta prägla organisationens kultur och allt den kommunicerar. Du får lyssna på ett djupt samtal om att se människan och möta hen med nyfikenhet som ledare, för att få individen som utgör organisationen att leva upp och med gemensam kraft jobba mot de gemensamma syftet. Upp- och nedsidorna av att ha ett ledarskap starkt präglat av värderingar finns det många av och det gäller att parera så att man inte uppfattas som allt för moraliskt svartvit menar Dilsa. Arash pratar också om vikten av att inte låta misslyckandena slå ner drivkraften eftersom det många gånger ligger ett flertag misstag bakom en framgång. Och glöm för allt i världen inte att fira de väl värda segrarna!