Viva

VD-podden #27: Jonna Bornemark – filosofen om mätsamhällets baksidor

VD-podden
Publicerad , senaste uppdatering

Foto: Robert Blombäck

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. 2018 publicerades hennes bok Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde, som på ett utförligt sätt kritiskt diskuterar samtidens hets kring att allt i samhället ska vara mätbart. I dag är Jonna aktiv inom ett flertal forskningsprojekt inom bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet.

I det här avsnittet får ni höra Arash frågor och funderingar kring ämnet mätbarhet. Ett högaktuellt ämne för det samhälle vi idag lever i där allt primeras till att tvingas in i mätbarhetens termer. Men frågan är om allt verkligen bör eller ens ska mätas? Mjuka värden som trivsel och mening är kanske saker som inte kan sättas ner i siffror och decimaler. Dessa frågor har experten Jonna Bornemark en del svar och tankar om som hon generöst delar med sig av i VD-podden. Förbered er på ett utvecklande och givande avsnitt med Arash och Jonna, finns nu tillgängligt för lyssning.

 

 

Hör mer om filosofins ratio och intellectus:
Spotify
Acast
Apple Podcast

Klicka in på VD-poddens sida för att läsa mer om vilka vårens spännande gäster är.