Viva

VD-podden #28: Lisa Lindström – riv etablerade sanningar för att tänka kreativt

VD-podden
Publicerad , senaste uppdatering

Lisa Lindström är VDn med ett demokratiskt ledarskap på designbyrån Doberman, en ledarstil hon kallar för medskapande ledarskap. Doberman är en innovativ byrå som varit med och utvecklat digitala upplevelser och produkter åt välkända varumärken över hela världen. Lisa har även under tiden suttit med i ett tiotal styrelser med varierande typer av verksamheter samt varit en del i näringslivsministern Mikael Dambergs rådgivningsteam under 2015-2016 för att ge sina inputs kring arbetet med att “nyindustrialisera Sverige”.

I podden diskuterar Arash och Lisa ledarskapets utmaningar och problem. Lisa har en stor tilltro till sina medarbetares förmåga att fatta kloka beslut och arbetar därför med ett medskapande ledarskap. Hon berättar om Dobermans “stå på golvet omröstning” där det demokratiska beslutet en gång blev en stor kulturkrock med de olika ländernas värderingar och lagar. 

Innovation och kreativitet är två inslag som präglar Lisas person vilket hon diskuterar hur hon ser på företaget Dobermans arbetsmässiga struktur och hierarki. Som kan hämma den kreativa arbetsprocessen och hur hon vill att alla i en grupp ska ses som jämbördiga att uttrycka sina förslag och tankar. Hör allt om medskapande ledarstil och kreativa arbetsprocesser med Arash och Lisa!

 

 

Lyssna på avsnittet med Lisa och Arash om att tänka fritt och kreativt:
Spotify

Apple Podcast