Viva

VD-podden #65: Maria Veerasamy – Svenskt Tenns vd om dåtid, nutid och framtid

VD-podden
Maria Veerasamy Svenskt Tenn
Publicerad , senaste uppdatering

Maria Veerasamy är sedan 2011 vd på Svenskt Tenn. Bolaget som är ett av Sveriges mest välrenommerade företag ägs av en stiftelse och verkar för att bevara en inhemsk hantverkstradition sedan 1924. Sedan Maria klev in i firman så har vinsten (som går till forskning) mer än tiofaldigats – hur det har gått till får du veta i VD-podden!

Tidigare har Maria en lång karriär bakom sig på Indiska där hon senast hade rollen vice vd. 2011 fick hon vd-rollen på Svenskt Tenn av Anders Wall som är ordförande i Beijerstiftelsen som också är ägare sedan 1975.

Firman Svenskt Tenn är grundat av den svenska pionjären Estrid Ericsson 1924. Och har sedan dess tillsammans med andra formgivare och bolag tagit Skandinavisk design ut i världen, ett arv som nu Maria förvaltar väl genom att ständigt göra Svenskt Tenn relevant för sin samtid.

Maria Veerasamy i VD-podden

I VD-podden med Arash Gilan berättar hon om de viktiga steg som hon tagit med Svenskt Tenn för att skapa den kraftiga omsättningsökningen och den tiofaldigade vinsten. Det är en uppstramning av sortimentet, nytt digitalt affärssystem, som samverkar med lager, logistik och implementering utav e-handel som har gjorts under 10 år. En bra grund är alltså lagt för ytterligare expandering.

Maria ser inte en miljardomsättning som en omöjlighet om 10 år för Svenskt Tenn i och med e-handeln och etableringen på fler marknader tillsammmans med B2B-segmentet som utgör en del av deras kunder även idag.

2011 när Maria tillträdde som vd pratade hon med alla delar av organisationen – vill verkligen förstå den – för att sedan kunna transformera den. Detta är väldigt viktigt att just kunna känna in och faktiskt ta in. Inte bara kliva in och börja förändra. På Svenskt Tenn kan man verkligen se att Maria suttit sin prägel och skapat ett resultat som nu har gett frukt. Alla anpassningar som gjorts har tagit hänsyn till bolagets syfte – att förvalta en inhemsk hantverkstradition av högsta kvalitet – men också gjort att Svenskt Tenn kan fortsätta existera och utvecklas på ett sätt som är nästan oberoende av tiden. Tidlös helt enkelt. En tradition som möter trend men består – dock alltid affärsmässigt!

Svenskt Tenn snart 100 år

Grundaren Estrid Ericsson ville verkligen att Svenskt Tenn och dess filosofi skulle fortsätta existera i all evighet. Vilket möjliggjordes genom stiftelseägande och genom att befästa ett varumärke som verkar för ett högre syfte. 2024 firar Svenskt Tenn 100 år som företag, att varumärket har överlevt i så många år och konstant har lyckats hålla sig relevant är för att de alltid anpassar sig i samtiden utan att tappa dess identitet. Att kunna förvalta ett varumärke över så lång tid är lika mycket av en konst som Svenskt Tenns produkter i sig är. Mer om det berättar Maria om i samtalet med Arash.

För mer om hur man kan dra nytta av historien för att bygga relevans och värde i samtiden klicka in och lyssna på hela samtalet:

Spotify
Apple podcast
Acast