Sverige - Viva Media

Vi behöver en standard i SEO-branschen

Sökmotoroptimering
Publicerad , senaste uppdatering

Standard

Då jag är utbildad inom systemutveckling har jag fått lära mig vikten av dokumentation. Exempelvis ska all kod jag skriver kunna läsas och tolkas av vem som helst. När vi kommer till SEO är det samma sak där – allt måste dokumenteras så att alla involverade vet vad som är gjort och hur det är gjort.

Antalet tillvägagångssätt att dokumentera SEO-arbete är lika många som det finns människor i världen – här har vi ett problem som jag tänkte ta upp och komma med förslag på åtgärd. Vi behöver en standard. Inte enbart för dokumentationen i sig, vilket jag kommer till.

SEO innebär idag mer än bara titlar och länkar. Vi har sociala medier, konvertering, UX, varumärkesbyggning m.m. Jag menar inte att allt detta behöver dokumenteras på ett och samma sätt – jag tänkte skala ner det till bara en pytteliten del, visa exempel och förklara fördelarna med det, vilket kan hjälpa oss med verktyg och system.

Sökordsdokumentation

När man sökmotoroptimerar en webbplats har man troligtvis ett antal sökord/sökfraser man vill fokusera på, som ska optimeras på olika sidor. Dessa sidor ska såklart optimeras med grundelementen titel och description. Hur dokumenterar du detta?

I början av min karriär inom SEO dokumenterade jag detta i klassiska Notepad. Det kunde då se ut ungefär såhär:

Sökordsfördelning

Ganska grötigt strukturerat rakt upp och ner. Nackdelen med detta sätt är att det är svårt att överblicka och om jag inte skriver på exakt samma sätt varje gång blir det svårt att låta filen hanteras och kommunicera med olika verktyg/program.

Internt på MediaAnalys har vi gått över till YAML som kortfattat är en standard för att strukturera upp information av olika slag. Exempeldokumentationen ovan kan se ut såhär i YAML:

Sökordsfördelning YAML

Visst är informationen i detta dokument betydligt lättare att överblicka? Men det är inte bara dit jag vill komma.

Fördelarna med YAML

Elementen i ett YAML-dokument kan namnges hur som helst så länge man använder rätt syntax och indentering. Eftersom YAML är en standard med regler hur informationen struktureras går det enkelt att läsa av ett YAML-dokument med ett programmeringsspråk och använda datan till olika ändamål.

Exempelvis kan man skapa ett verktyg som läser av YAML-dokumentet ovan och skriver ut informationen som HTML-kod:

yaml-parsed

Möjligheterna är oändliga och det är inte bara denna onpage-del YAML kan användas till. Det finns otroligt många verktyg för SEO men väldigt få använder YAML. Om fler verktyg börjar använda YAML och vi kan ha det som en standard i branschen blir det enklare att utveckla verktyg och plattformar.

Tänk t.ex. ett verktyg som GSERP som håller koll på sökordsplaceringar. Där kan du ange en URL och ett sökord/sökfras åt gången. Om GSERP istället använde YAML skulle man kunna klistra in ett helt dokument och få ut information om alla sökord på en och samma gång. YAML-formatet skulle helt enkelt kunna förenkla otroligt mycket.

Jag har också nämnt plattformar. YAML kan användas till väldigt mycket även här. Alla som sökmotoroptimerat en webbshop med många sidor vet hur jobbigt det är att gå in på varje kategori- och produktsida i administrationssystemet för att ändra onpage-element. E-handelsplattformar skulle exempelvis kunna göra det möjligt att exportera alla dessa sidor till en YAML-fil där man enkelt kan ange onpage-information och sedan importera in filen i systemet igen för uppdatering. Smidigare än så blir det inte.

YAML är i och för sig inte ett måste för att göra sådana funktioner men eftersom YAML har en standardstruktur man måste gå efter blir det svårare att göra fel och den som använder det ofta vänjer sig vid formatet.

För intern dokumentation är YAML bra men det är främst för verktyg och plattformar jag ser många fördelar med YAML-formatet. Man behöver inte skriva dokumenten manuellt utan YAML gör det smidigt med export och import-hantering i och mellan system och verktyg.

En annan fördel med YAML är att det redan finns befintliga programmeringskoder (parser) till de vanligaste programmeringsspråken som gör hantering av YAML-filer enkel på programmeringssidan.

Så kom igång och börja använda YAML om du inte redan gör det!

Vad är dina tankar och åsikter kring detta?