Viva Media

Visualisera data i Google Analytics

Google Analytics
Publicerad , senaste uppdatering

Besöksdata kan ofta vara svår att förstå sig på. Anledningen till detta är ofta att statistiken presenteras på ett sätt som gör det svårt för oss att greppa. Visualisering av data har blivit en allt vanligare metod för att presentera data och har på senare tid utvecklats till ett eget område inom statistikhantering. I Google Analytics finns många olika sätta att visualisera data och jag hade tänkte presentera tre av dem.

Cirkeldiagram

Ett av de enklaste sätten att skapa sig en bild av fördelningen mellan olika statistiska parametrar som t.ex. sökord är att visa det i ett cirkeldiagram. I nästan samtliga rapporter i Google Analytics finns visningsalternativet som heter procent. Detta hittar man till höger i rapporten enligt bilden nedan.

Cirkeldiagram i Google Analytics

Med hjälp av den här rapporten kan vi t.ex. skapa oss en uppfattning om hur stor del av vår sökmotortrafik består av longtailsökningar (representerat av det gråa fältet). Vi kan också tydligt se hur stor andel våra mest trafikdrivande sökord står för.

Jämförelse

Det andra visningsalternativet som jag ofta använder för att jämföra nyckeltalet avvisningsfrekvens mellan olika sökord är den som heter just ’jämförelse’.

Visningsalternativet jämförelse

Här blir det väldigt tydligt vilka sökord som presterar bättre respektive sämre jämfört med hemsidans snitt.

Visualisera trender

Båda dessa visningsalternativ fungerar bra för att visualisera aggregerad data över en bestämd tidsrymd. I vissa situationer är man dock i behov av se trender över ett visst tidsintervall. Du har säkert varit med om att besöksmängden ökat dramatiskt under någon dag, men haft svårt att hitta den bidragande källan bland alla andra trafikkällor.

Visualisering i Google Analytics

Genom att klicka på ’Visualisera’ i t.ex. rapporten Alla trafikkällor kan du få en fyrdimensionell visualisering av trafikkällornas utveckling under den valda tidsperioden.

Klicka på play eller dra spelhuvudet manuellt över tidsaxeln och se hur prickarna flyttar sig på x- och y-axeln samtidigt som de ändrar färg och storlek för de parametrar du valt.

Visualisering av data i Google Analystics

Tanken med visualisering av statistik har hela tiden varit att tillgängliggöra data och ge användaren överblick som annars inte skulle finnas. Google Analytics har många bra sätt att göra detta på men det finns fler.

Genom API:t kan man exportera den insamlade klickdatan och detta har utnyttjats av en mängd utvecklare som skapat sina egna visualiseringar. I nästa inlägg tänkte jag ta upp några dessa och vad man kan använda dem till.