Viva Media

Viva Medias vd Magnus Hasselteg i VD-tidningen: ”Balansera frihet mot krav”

Viva Media
Publicerad , senaste uppdatering

I senaste numret av VD-tidningen intervjuas Viva Medias vd Magnus Hasselteg om målstyrning och delegering. Eftersom artikeln endast är tillgänglig online för betalande abonnenter har vi valt att lägga ut artikeln i sin helhet. 

Magnus Hasselteg är vd för Viva Media Group i Uppsala. Den tuffaste biten i målstyrningsarbetet tycker han är att våga släppa taget och ge andra ansvar fullt ut.

–  Det är sak är att delegera, men en annan sak att i praktiken verkligen våga släppa taget. Som vd är jag van vid att ta ansvar, och att acceptera att saker blir lösta på ett annat sätt än jag hade tänkt, är en utmaning, säger Magnus Hasselteg.

Han är dock fast besluten att lyckas med denna utmaning och att inte lägga sig i hur cheferna på de olika avdelningarna löser sina uppgifter. 

– Jag sätter upp mål på avdelningsnivå och varje chef för vidare dessa mål till individnivå. Jag vill se resultat, men cheferna ansvarar för hur dessa resultat uppnås, säger han. 

För att målstyrningsarbetet ska fungera krävs just en sådan balans mellan ansvar och frihet, anser Magnus Hasselteg.  

– Ansvar ger motivation. Men du kan inte bara ge frihet och inte heller bara ställa krav. Bägge delar är viktiga, har du för stor andel krav blir det toppstyrt, har du för stor andel frihet blir det anarki. 

Därför, menar han, är det viktigt att sätta upp tydliga ramar och spelregler så att alla vet vad som gäller för till exempel tidsram, budget, leveranstid och så vidare.

En svårighet i planeringen av målstyrningsarbetet är också att väga in alla aspekter och se hela bilden innan du är i mål. Därför måste målstyrningsdokumentet få vara ett levande dokument, enligt Magnus Hasselteg.  

– Det gäller också att vara tydlig med uppföljning och rapportering från ansvariga. Det är en nyckel för att målstyrningsarbetet ska funka. Följ upp ofta, gärna på veckobasis, då ser du på ett tidigt stadium om det går snett. 

Magnus tips för att lyckas med målstyrning

1. Våga delegera. Släpp taget och se till ATT det blir gjort, inte HUR.

2. Ge frihet och ställ krav – håll balans mellan dessa faktorer.

3. Var flexibel och ständigt beredd att korrigera och utveckla kravställningar och målsättningar. Se målstyrning som ett levande arbete i förändring.

4. Var tydlig med uppföljning och rapportering. Följ upp ofta, gärna på veckobasis. 

5. Förankra tydligt hos medarbetarna vad ni gör och vart verksamheten är på väg.