Care

Care

Vi bryr oss om vår omvärld och vill göra skillnad. Genom vårt CSR-arbete, Care, vill vi hjälpa dem som inte är lika lyckligt lottade som vi, och stötta organisationer som vill skapa en bättre morgondag för alla i samhället.

Stadsmissionen

Viva Media har kontor i Uppsala, Kalmar och Oslo, och vi vill medverka till att våra städer blir mänskligare och ännu mer fyllda av omtanke. Det tänker vi börjar med att man sträcker ut en hand och hjälper de som har det svårt att återfå kontrollen över sina liv och känna tillhörighet i samhället. Därför stödjer vi Stadsmissionens arbete i våra tre städer Uppsala, Kalmar och Oslo.

Stadsmissionen är en ideell organisation som ser de människor i samhället som ingen annan ser. De hjälper människor som lever i någon form av utanförskap och som är i behov av antingen akut eller långsiktigt stöd. I Stadsmissionens verksamheter får dessa människor respekt, hopp och en möjlighet att skapa nya relationer i ett kärleksfullt socialt sammanhang. De blir sedda och får hjälp att förändra sina liv i en positiv riktning.

Stadsmissionen har vår beundran och tacksamhet för allt som de gör, och därför har vi valt att engagera oss i deras viktiga verksamhet. Vi stödjer dem genom att hjälpa till med det vi är bra på – marknadsföring. Men även genom att praktiskt hjälpa till som volontärer vid olika aktiviteter som Stadsmissionen ordnar. Ett personligt engagemang för att skapa förändring är vad vi tror på. 

Se vårt Case om vårt arbete med Uppsala Stadsmission

Med värdeskapande i vårt DNA

För oss har människor alltid stått i centrum för det vi gör, och redan från start har vi arbetat med olika initiativ för samhällets bästa. Tidigare har vi engagerat oss i organisationer som UNHCR, Ung Företagsverksamhet och Berättarministeriet. Vi söker hela tiden efter nya sätt att nå ut till människor i behov, och att utöka vårt sociala engagemang. Vår passion är värdeskapande – både professionellt och socialt – och värdeskapande börjar med att vi ger av det vi har.