Care

Med värdeskapande i vårt DNA

För oss har människor alltid stått i centrum för det vi gör, och redan från start har vi arbetat med olika initiativ för samhällets bästa. Tidigare har vi engagerat oss i organisationer som UNHCR, Ung Företagsverksamhet och Berättarministeriet. Vi söker hela tiden efter nya sätt att nå ut till människor i behov, och att utöka vårt sociala engagemang. Vår passion är att ge kraft åt andra förbättra sin situation – både professionellt och socialt – och vi förmedlar den kraften till andra genom att vi ger av det vi har.

CSR 2024

I år stöttar vi fyra olika organisationer i deras arbete för en bättre värld. En för varje kvartal under året. Organisationerna är framröstad av våra medarbetare och representerar några av våra hjärtefrågor här på Viva.