Viva

Bakgrund

Björklidens Materialaffär är ett familjeföretag med egen tillverkning strax utanför Sölvesborg, i sydvästra hörnet av Blekinge. I 65 år har de omsorgsfullt tillverkat byggsatser för garage, carportar och fritidshus av noga utvald kvalité.

Utmaning

Björklidens Materialaffär såg ett behov av att uppdatera sin hemsida, dels med ny design utifrån en ny visuell profil, men också med fokus på ökad användarvänlighet.

Lösning

Viva förflyttade varumärket till en uttryck som passar både företagets verksamhet idag och deras 65-åriga arv. Vi började med att gräva där företaget står helt enkelt och hitta vilka kommunikativa delar som redan fanns i organisationen. Deras stora fokus på kvalité och unika hantverk fick stå i centrum för att kommunicera Björklidens Materialaffärs position på marknaden som också särskiljer dem från deras konkurrenter.  

Hemsidan fick en ny visuell identitet i kombination med ett starkt fokus på UX-design. Flera element lades till, och anpassades för att kunden både skulle få en smidigare upplevelse av webbplatsen, men också för att kundens varumärke skulle komma fram på ett bättre sätt.